O HKP

Hospodářská komora hlavního města Prahy (HKP) byla ustavena v červnu 1994. Jejím posláním je nejen na území hlavního města Prahy, ale i v celé ČR, podporovat malé a střední podnikatele, hájit jejich zájmy a zajistit jim veškeré formy pomoci. Své služby Komora poskytuje primárně svým členům a také ostatním podnikatelům v celé ČR.

HKP úzce spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, především s Magistrátem hlavního města Prahy, s Hospodářskou komorou ČR, okresními a krajskými Hospodářskými komorami a partnerskými subjekty v zahraničí.

Významnou pracovní institucí, působící v rámci HKP, jsou odborné sekce. Sekce jsou odborným a poradním orgánem nápomocným nejen členům HKP, ale také např. Magistrátu hlavního města Prahy. Jejich prostřednictvím mohou členové ovlivňovat činnost Komory. Sekce budou v nejbližším období nabývat na významu a cílem jejich činnosti je stát se oficiálními kvalifikovanými poradními orgány při zásadních činnostech týkajících se rozvoje hlavního města.

Podnikatelé a nejen oni, mohou využít celé řady činností, které HKP nabízí. Patří mezi ně: Projekty HKPRating MSPPoradna pro podnikatele, dotační poradenství, ověřovací služby CzechPOINT, poradenství ohledně datových schránek a další.