Poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, najdete na webu HKP.CZ dle jednotlivých agend.

Důvod a způsob založení: zákon č. 301/1992 sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů: ZDE

V případě, že žadatel žádá o povinně zveřejňované informace, bude informace poskytnuta odkazem na místo, kde jsou tyto informace již zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo kde je možné je poskytnout formou nahlédnutí do dokumentů.