Výhody členství

Členstvím v Hospodářské komoře hlavního města Prahy se automaticky stáváte členem Hospodářské komory České republiky. Členství v Hospodářské komoře hl. m. Prahy není vázáno na sídlo podnikání na území Hlavního města Prahy. Členství je pro podnikatele prestižní záležitostí. Staňte se součástí nejsilnějšího podnikatelského seskupení v zemi

  • získáte spolehlivého partnera, který bude prosazovat Vaše zájmy jak na půdě vlády, tak i v zákonodárných sborech a dalších institucích, které ovlivňují hospodářský a ekonomický život v zemi
  • členství Vám otevře dveře k novým obchodním partnerům doma i v zahraničí, členové komory mají právo zúčastňovat se podnikatelských misí a dalších kontaktních akcí, které komora pravidelně organizuje
  • Jako člen Hospodářské komory ČR se můžete aktivně zapojit do procesu připomínkování zákonů a vyhlášek a tím ovlivnit podnikatelský život v České republice
  • každý rok desítky hodin vzdělávacích akcí pro Vás či Vaše zaměstnance zcela zdarma nebo jen za symbolický poplatek (vzdělávání poskytujeme nejčastěji v oborech právo a finance, soft skills a informační technologie)
  • jako člen Hospodářské komory hl. m. Prahy můžete, po podpisu etického kodexu, využívat vizuálního označení člena Hospodářské komory, jímž můžete dále propagovat své korektní podnikání
  • členské firmy mají možnost prezentace na webových stránkách www.hkp.cz a v časopise hkp – Hospodářství, Konkurenceschopnost, Podnikání - za finančně velice výhodných podmínek. Odborně-naučné články, zprávy o charitativní nebo v zahraničí oceňované vědecké činnosti jsou zveřejňovány zdarma!
  • člen má možnost aktivně pracovat v Sekcích HKP, které jsou rozčleněny dle podnikatelských oborů. Zde se budete setkávat s ostatními podnikateli ze stejných či příbuzných odvětví, řešit problémy a zlepšovat podmínky pro Vaši činnost.
  • v neposlední řadě máte jako člen právo na aktuální informační servis, který poskytuje Hospodářská komora další výhodou je využití speciálních nabídek ostatních členů HKP, které máte právo primárně využívat
  • komerční služby HKP jsou členům poskytovány s výraznou slevou, ať se jedná například o ekonomické hodnocení, informace o firmách nebo Rating MSP, vždy mají členové zvýhodněnou cenu