Stát se členem

Jak se stát členem Hospodářské komory hl. m. Prahy a tím i Hospodářské komory ČR?

Kdo se může stát členem HKP

  • členem HKP se může stát každá právnická osoba nebo fyzická osoba zapsaná či nezapsaná v obchodním rejstříku vlastnící živnostenské oprávnění. Sídlo podnikání musí být v ČR.
  • HKP přijímá pouze transparentní a ekonomicky zdravé podnikatelské subjekty. Na přijetí za člena HKP neexistuje právní nárok.

Kdo jsou členové HKP

  • podnikatelé, malé a střední společnosti i velké firmy všech podnikatelských oborů

Výše ročních členských příspěvků pro rok 2023:

Fyzická osoba, podnikatel...................1 000,- Kč/rok

Právnická osoba, firma........................7 000,- Kč/rok

 

Kompletní Příspěvkový řád HKP naleznete zde.

Vždy plaťte až na základě daňového dokladu, který Vám bude zaslán úřadem HKP.

Máte-li zájem stát se členem Hospodářské komory hl. m. Prahy a jejím prostřednictvím i HK ČR, vyplňte přihlášku ke členství a v posledním kroku vyberte Hospodářskou komoru hlavního města Prahy.

V případě nejasností kontaktujte vedoucí oddělení vnitřních vztahů - Janu Vlčkovou (e-mail: hkp@hkp.cz)