Stát se členem

Jak se stát členem Hospodářské komory hl. m. Prahy a tím i Hospodářské komory ČR?

Kdo se může stát členem HKP

  • členem HKP se může stát každá právnická osoba nebo fyzická osoba zapsaná či nezapsaná v obchodním rejstříku vlastnící živnostenské oprávnění. Sídlo podnikání musí být v ČR.
  • HKP přijímá pouze transparentní a ekonomicky zdravé podnikatelské subjekty. Na příjetí za člena HKP neexistuje právní nárok.

Kdo jsou členové HKP

  • podnikatelé, malé a střední společnosti i velké firmy všech podnikatelských oborů

Výše ročního členského příspěvku

  • podnikatel, fyzická osoba, který se stane členem HK ČR prostřednictvím HKP, platí členský příspěvek ve výši 500,- Kč za rok.
  • podnikatel, právnická osoba, který se stane členem HK ČR prostřednictvím HKP, platí členský příspěvek ve výši 5.000,- Kč za rok.

Máte-li zájem stát se členem Hospodářské komory hl. m. Prahy a jejím prostřednictvím i HK ČR, vytiskněte si, prosím, přihlášku ke členství a čestné prohlášení a oba formuláře nám zašlete vyplněné a opatřené podpisem a razítkem na adresu:

Hospodářská komora hl. m. Prahy, nám. Franze Kafky 7, 110 00 Praha 1.

V případě nejasností kontaktujte vedoucí oddělení vnitřních vztahů - Janu Vlčkovou (e-mail: hkp@hkp.cz)