Vznik HKP

Hospodářská komora hl. m. Prahy byla ustanovena na základě Zákona 301/1992 Sb. v roce 1994. Od roku 2001 je pověřenou Krajskou hospodářskou komorou v Hlavní městě Praze a je součástí sítě Hospodářské komory České republiky.