Co je Rating MSP

ZÁMĚR PROJEKTU RATING MSP

Cílem projektu Rating MSP je vytváření výhodných obchodních vztahů mezi partnery projektu (velkými korporacemi a dalšími subjekty) a malými či středními firmami a živnostníky. Subjekty s dobrým ratingem získají řadu výhod od lepších platebních podmínek až po velké slevy, zviditelnění společnosti na http://www.hodnocenefirmy.cz/, ocenění Dobrá firma nebo členství v Klubu úspěšných firem (více na stránce Nabídky partnerů).

KOMU JE PROJEKT RATING MSP URČENÝ?

Cílovou skupinou projektu jsou malé a střední podniky a živnostníci, a to ať vedou účetnictví nebo daňovou evidenci.

O RATINGU MSP

Rating MSP Hospodářské komory hl. m. Prahy a analytické společnosti CRIF – Czech Credit Bureau  umožňuje podnikatelským subjektům výhodně získat objektivní pohled na jejich ekonomické zdraví na základě ratingu, který je harmonizovaný se standardy EU, splňuje metodiku BASEL II. a je plně srovnatelný s pohledem bankovního sektoru. Rating MSP je profesionální nástroj poskytující přesný pohled na hospodaření a aktuální stav firmy nebo živnostníka.