Využití ratingu

RATING MSP

Poskytuje ohodnocení ekonomického zdraví fyzických osob, podnikatelů a právnických osob od Hospodářské komory hl. m. Prahy a renomované společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., technického garanta projektu.

Výstupem z ratingového systému je tzv. RATINGOVÝ LIST, který obsahuje jeden ze čtrnácti ratingových stupňů, PB – pravděpodobnost bankrotu a skupinový semafor CRIBIS:

Zvýšení od partnerů projektu

Nabídky partnerů projektu naleznete zde!