Ekonomické hodnocení při nákupu státní půdy

Zpracování výpočtu Ekonomického zdraví od Hospodářské komory hl. m. Prahy Vám dává možnost nižších úroků při nákupu půdy dle zákona 503/2012 Sb.

Státní pozemkový úřad akceptuje výsledky Ekonomického hodnocení od Hospodářské komory hl. m. Prahy pro posouzení ekonomického zdraví při nákupu půdy na splátky dle zákona č. 503/2012 Sb. a subvencovaných splátek pro převod nemovitostí dle výše uvedeného zákona.

V případě zájmu o výpočet ekonomického zraví pro potřeby Státního pozamkového úřadu si stáhněte formulář na konci stránky a vyplněný ho zašlete na mailovou adresu svoboda@hkp.cz 

Převodní tabulka pro porovnání výsledků a získaného úročení:

Rating Hospodářské komory hl. m. Prahy

Rating Státního pozemkového úřadu ČR

FO

FOP

MSP

Třída

Zajištění (%)

A

A, B+

A, B+

AAA až A-

0,75%

B+

B

B

BBB+ až BBB-

1,00%

B

B-

B-

BB+ až BB-

2,20%

B-

C+

C+

B+ až B-

4,00%

C

C, C-

C, C-

CCC až C

6,50%

(vysvětlivky: FO – fyzická osoba (nepodnikatel); FOP – fyzická osoba podnikající, MSP – právnická osoba) 

Soubory ke stažení