Odborné sekce

Partner Dopravní sekce při Hospodářské komoře hl. m. Prahy

 

 

 

 

 

Sekce jako pracovní orgán Hospodářské komory hl. m. Prahy jsou místy, kde dochází k přímé účasti členů na činnostech komory. Jejich úkolem je prosazovat požadavky podnikatelů v konkrétních oblastech a nastavovat podmínky pro hospodářský růst. Sekce jsou vedeny odborníky na danou problematiku, kteří vytvářejí pracovní platformy zabývající se děním nejen v oblasti legislativy, ale i předpisů a norem. Členové sekce mají možnost získávat potřebné informace, vyměňovat si své zkušenosti v daném oboru, přispívat k rozvoji jednotlivých oblastí a tím napomáhat ke zlepšení podnikatelského prostředí nejen na území hlavního města Prahy. Současně mají možnost prezentovat své názory komoře a jejím prostřednictvím hlavnímu městu.

Pokud máte zájem o členství v Sekcích při Hospodářské komoře hl. m. Prahy, kontaktujte tajemníka sekcí pana Alexandra Fikarta na e-mailové adrese fikart@hkp.cz

Seznam odborných sekcí

Dopravní sekce předseda: Vladimír Kremlík
místopředseda: Jan Šurovský
místopředseda: Miroslav Haltuf
Sekce životního prostředí, vědy a výzkumu předseda: Josef Piták
Zdravotní a sociální sekce předsedkyně: Lenka Kohoutová
Sekce realitního zprostředkování předseda: Robert Hanzl
Sekce kultury, cestovního ruchu a kreativních průmyslů předseda: František Cipro
Sekce zahraničí předseda: Pavel Finger
Sekce vzdělávání a zaměstnanosti předseda: David Janata
Sekce znalecká a expertní předseda: Richard Motyčka
Bezpečnostní sekce předseda: Jan Beníšek
místopředseda: Petra Misterková
Sekce energetická a pro cirkulární ekonomiku předseda: Gabriel Lukáč
místopředseda: Pavel Hadinec
Sekce pro podporu podnikatelů v
oblasti facility managementu
předseda: Jaroslav Pajonk
Ekonomická sekce předseda: Pavel Hadinec
Sekce Industrializace Roborických Automatických Systémů předseda: Štěpán Alexa