Projekty HKP

Hlavní smysl existence Hospodářské komory hl.m. Prahy je v poskytování služeb a informací pražskému podnikatelskému stavu. Projekty HKP mohou využívat i ti, kdo nejsou členy pražské Komory.

iKAP Praha

Projekt pražské komory a Magistrátu hl. m. Prahy, připravený s ambicí zapojit během tří let do jednotlivých aktivit více než 30 tisíc žáků a pedagogů pražských škol. 

Cesta za řemeslem

Věříme, že řemeslo je opravdu zážitkem a zároveň fortelem, který má budoucnost. Proto ho chceme moderním a přitažlivým stylem představit co největšímu počtu lidí. Tatínek, ale samozřejmě i maminka, může se svou ratolestí strávit příjemný víkendový den, kde se společně zabaví, vlastníma rukama vyrobí dárek nebo něco užitného domů a zároveň se dozví spoustu informací o daném řemesle.

Poradna pro podnikatele

Dostatek kvalitních informací pomůže podnikatelům prosperovat! Možnost bezplatně získat životně důležité informace pro vaši firmu či společnost – to je Poradna pro podnikatele.

Rating MSP

Mýtus padl – i malé a střední firmy mohou mít svůj rating! Projekt HKP umožňuje získat objektivní pohled na ekonomické zdraví vaší firmy!