Vidimace a legalizace

Služby budou 16. 5. nedostupné.

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu (vidimace a legalizace)

Vidimace umožňuje vytvářet kopie listin (vidimované listiny), které mají stejnou právní relevanci jako původní předkládané listiny.

Legalizace ověřuje pravost podpisu osoby, u které byla zjištěna totožnost.

V prvním případě nemusí žadatel předkládat vůbec žádné doklady, mimo samotné listiny, kterou chce vidimovat. V druhém případě se musí žadatel na kontaktní místo dostavit vždy osobně a předložit listinu, na které chce ověřit pravost podpisu. Dále se musí prokázat alespoň jedním zákonem předepsaným dokladem totožnosti.

Stačí navštívit Hospodářskou komoru hl. m. Prahy, nám. Franze Kafky 7, Praha 1 v době od 8:30 – 15:00 hod nebo kdykoli po objednání na čísle 224 818 197.

Můžete se také objednat e-mailem na: svoboda@hkp.cz.

JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU:

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný:

  • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana ČR
  • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince
  • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu
  • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl
  • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany
  • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana

CENA

U vidimace žadatel zaplatí 30,- Kč za každou i započatou ověřenou stranu předkládané listiny formátu A4 a u legalizace 30,- Kč za každý ověřený podpis.