Czech POINT

Služby budou 16. 5. nedostupné.

Tato služba umožňuje občanům a podnikatelům přístup k ověřeným dokladům –  výpisům z Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS), konkrétně z následujících registrů:

  • Obchodního rejstříku
  • Živnostenského rejstříku
  • Katastru nemovitostí
  • Snímek katastrální mapy (NOVÉ)
  • Rejstříku trestů
  • Registru řidičů – výpis bodového hodnocení osoby
  • Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • Registru Ministerstva životního prostředí – MA ISOH (správa a kontrola agendy)
  • Insolvenčního rejstříku
  • a můžete učinit podání podle § 72 živnostenského zákona

Jak lze výpis získat

Stačí navštívit Hospodářskou komoru hl. m. Prahy, nám. Franze Kafky 7, Praha 1 v době od 8:30 – 15:00 hod nebo kdykoli po objednání na čísle 224 818 197.

Můžete se také objednat e-mailem na: hkp@hkp.cz. Výpis ze všech výše zmíněných rejstříků Vám bude vyhotoven na počkání. K získání výpisu není nutné předkládat žádné doklady (mimo výpisu z rejstříku trestů, z registru řidičů, z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, kde je nutné prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem), stačí pouze uvést jednoznačné identifikátory. Pro získání výpisu z registrů ISVS: (IČ pro rejstříky a seznam kvalifikovaných dodavatelů, katastrální území a číslo listu vlastnictví pro získání výpisu z katastru nemovitostí, totožnost u výpisu z rejstříku trestů a z registru řidičů, totožnost a IČ u výpisu z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, IČ nebo jméno a příjmení u výpisu z Insolvenčního rejstříku).

Czech POINT, provozovaný v síti pracovišť Hospodářské komory ČR, je stále nejlevnější v celé České republice.