Czech POINT

Tato služba umožňuje občanům a podnikatelům přístup k ověřeným dokladům –  výpisům z Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS), konkrétně z následujících registrů:

  • Obchodního rejstříku
  • Živnostenského rejstříku
  • Katastru nemovitostí
  • Snímek katastrální mapy (NOVÉ)
  • Rejstříku trestů
  • Registru řidičů – výpis bodového hodnocení osoby
  • Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • Registru Ministerstva životního prostředí – MA ISOH (správa a kontrola agendy)
  • Insolvenčního rejstříku
  • a můžete učinit podání podle § 72 živnostenského zákona

Jak lze výpis získat

Stačí navštívit Hospodářskou komoru hl. m. Prahy, nám. Franze Kafky 7, Praha 1 v době od 8:00 do 11:30 a 12:00 – 15:00 hod nebo kdykoli po objednání na čísle 224 818 197.

Můžete se také objednat e-mailem na: hkp@hkp.cz. Výpis ze všech výše zmíněných rejstříků Vám bude vyhotoven na počkání. K získání výpisu není nutné předkládat žádné doklady (mimo výpisu z rejstříku trestů, z registru řidičů, z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, kde je nutné prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem), stačí pouze uvést jednoznačné identifikátory. Pro získání výpisu z registrů ISVS: (IČ pro rejstříky a seznam kvalifikovaných dodavatelů, katastrální území a číslo listu vlastnictví pro získání výpisu z katastru nemovitostí, totožnost u výpisu z rejstříku trestů a z registru řidičů, totožnost a IČ u výpisu z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, IČ nebo jméno a příjmení u výpisu z Insolvenčního rejstříku).

Czech POINT, provozovaný v síti pracovišť Hospodářské komory ČR, je stále nejlevnější v celé České republice.

Vydání ověřeného výpisu z: 1. strana další strana
Obchodního rejstříku 90 Kč 50 Kč
Živnostenského rejstříku 90 Kč 50 Kč
Katastru nemovitostí 90 Kč 50 Kč
Snímek katastrální mapy 90 Kč / jeden snímek      
Rejstříku trestů (bez ohledu na počet stran)     50 Kč neúčtuje se
Registru řidičů – výpis bod. hodnocení osoby 60 Kč 50 Kč
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 90 Kč 50 Kč
Registru MŽP ČR – (správa a kontrola agendy) 90 Kč 50 Kč
Insolvenčního rejstříku     90 Kč 50 Kč
Další služby:        
Přijetí podání podle § 72 živnostenského zák. 50 Kč  
Provedení autorizované konverze dokumentů(za každou i započatou stranu) 30 Kč      
Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky bezplatně  

 

Soubory ke stažení