Možnosti spolupráce

Hospodářská komora hl. m. Prahy sdružuje podnikatele, právnické osoby a další podnikatelské subjekty. V návaznosti na možnosti oslovení velkého množství podnikatelů se může Hospodářská komora hl. m. Prahy stát partnerem i ve Vaší podnikatelské činnosti. Níže je jen stručný výčet témat, na kterých jsme připraveni spolupracovat.

Hospodářská komora hl. m. Prahy dále také spolupracuje s mezinárodními komorami a sdruženími.