Optimalizace provozních nákladů

Představení možnosti spolupráce

Hlavním důvodem spolupráce se členy HKP je skutečnost, že jsme schopni zajistit výhodnější nabídky u stávajících dodavatelů včetně konkurenčních. Specializace spolupráce je zejména v oblasti režijních nákladů mimo podnikatelskou hlavní činnost klienta s přidanou hodnotou servisních a cenových podmínek jednotlivých účastníků výběrového řízení včetně stávajícího dodavatele.

Ve výběrovém řízení jsme na straně zákazníka z hlediska nezávislého realizátora, kdy nejsme přímý dodavatel režijních nákladů.

V současné době si většina společností realizuje výběrová řízení v oblasti režijních nákladů prostřednictvím svých finančních ředitelů, nákupčích apod., a proto členy zajímá proč HK je schopna jim zajistit výhodnější nabídky, ceny a služby než v současné době využívají.

 

Naše know-how pro dosažení výhodnějších podmínek u stávajících dodavatelů

  • Zastupitelnost: v oblasti nákupu služeb u režijních položek spolupracujeme můžeme jednat za větší skupinu jednotlivých členů a vytvořit větší obchodní tlak na přímé dodavatele v rámci tohoto celku.
  • Vysoká četnost VŘ: v rámci přidané hodnoty naší činnosti vnímáme jako důležitý fakt, že zejména díky vysoké četnosti realizací VŘ máme neustálý přehled o dění na trhu u jednotlivých dodavatelů
  • Kontakty na top obchodní zástupce: u jednotlivých dodavatelů dle rozdělení jejich segmentu zákazníků v rámci retenčních a akvizičních nabídek dle charakteru služb

 

Nejčastěji realizovaná výběrová řízení

  • Mobilní, pevné hlasové a datové telekomunikační služby
  • Elektrická energie (dodávka, u maloodběru řešíme i distribuci)​
  • Správa vozového parku: fleet management​
  • Kancelářské potřeby + Optimalizace nákladů na tisk
  • Úklidové služby, čistící hygienické prostředky