Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Zpráva o vývoji malého a středního podnikání nepřinesla zásadní změny. Situace podnikatelů se nelepší

2017-09-05 / Aktuální téma

Zprávu o vývoji malého a středního podnikání vydanou ministerstvem průmyslu a obchodu, kterou včera projednala vláda, považuje Hospodářská komora za sice popisný a faktografický dokument, který však neobsahuje odpovědi na základní otázku. A sice, jak stát malé a střední podnikatele a živnostníky podpořil. Materiál téměř vůbec nehodnotí efektivnost uskutečněné podpory ani podrobněji neanalyzuje jednotlivá konkrétní opatření. Místo toho, aby předložený dokument dokladoval a rozebral, jak podnikatelům pomohl, přináší jen obsáhlou mozaiku informací o různých formách a možnostech podpory malého a středního podnikání v roce 2016.

Zpráva také obsahuje kapitolu o pokračujícím snižování byrokratické zátěže. Takový vývoj je ale podle Hospodářské komory v době rostoucí regulace podnikatelského prostředí spekulativní. „Tato vláda o snižování byrokracie a papírování hovoří jen ve velmi obecných frázích a formou příslibů. Konkrétní kroky nicméně podnikatelé a živnostníci, bohužel, nepocítili,“ řekl viceprezident Hospodářské komory ČR Roman Pommer.

Právě na byrokratickou zátěž poukazuje Hospodářská komora dlouhodobě a vládu za její nečinnost dlouhodobě kritizuje. „Firmy se i nadále potýkají s enormní záplavou všelijakých formulářů, evidencí a vůbec administrativy místo toho, aby se věnovaly svému předmětu podnikání. K tomu jim kabinet na bedra nakládá další problémy, spojené například s novými sociálními dávkami. Jedni podnikatelé se musejí vyrovnat se snížením výdajových paušálů, druzí s nařízeným růstem minimálních a zaručených mezd. Podmínky pro podnikání se bohužel až příliš často mění a prostředí se stává stále nepřehlednějším,“ řekl ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR Ladislav Minčič.

Další aspekt, který Hospodářská komora v souvislosti s podporou drobných podnikatelů postrádá, je jakákoliv zmínka o mistrovské zkoušce, kterou Hospodářská komora ČR považuje pro další rozvoj drobného podnikání a řemesla za stěžejní. „Právě mistrovskou zkoušku považuji za klíčovou součást systému zejména pro drobné podnikatele a živnostníky. Přinese větší prestiž řemeslu, tedy oboru, který v posledních letech nemůže najít kvalifikovanou pracovní sílu,“ dodává viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer.

Filtrovat

od 03.12.2022
do 03.12.2022
Všechny rubriky
Filtrovat

Časopis HKP