Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Předseda pražské komory Roman Pommer otevřel ze studia první Centra interaktivní výuky

2020-05-27 / Projekty HKP

V rámci projektu Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství (IKAP), jehož cílem je podpora řady nástrojů a aktivit, které povedou ke zkvalitnění školní výuky, byly dokončeny a nyní v přímém přenosu, představeny  první čtyři nové multimediální třídy. Primárním cílem Center je umožnit pražským pedagogům realizovat vyučovací hodiny maximálním využitím technického vybavení tříd. Centra interaktivní výuky (zkráceně CIV) jsou společným produktem Magistrátu hl. města Prahy a pražské Hospodářské komory, která je partnerem Magistrátu v projektu IKAP.

Na vybraných pražských školách bude postaveno 48 supermoderních učeben, jejichž výbavu tvoří výukové interaktivní nástroje, výukový software, počítače, videa, DVD přehrávače a další. Žádanou pomůckou je i vizualizér, což je zařízení sloužící ke snímání obrazu ve fyzické podobě a jeho převedení na podobu digitální.

Jak uvedl Roman Pommer, „pražská komora má na starosti organizaci vybudování jednotlivých tříd ve školách. Harmonogram je velmi napjatý a paradoxně pomohla i epidemie C19, protože školy byly prázdné a mohlo se tedy stavět a rekonstruovat“. Filip Kuchař, vedoucí  projektového oddělení odboru školství, mládeže a sportu MHMP v úvodu řekl, že považuje za obrovský úspěch dotažení vize multimediálních tříd jako moderního pracoviště školy do úspěšného konce.  Třídy jsou barevně odlišené -  zelená, modrá, červená a žlutá – podle toho, co se v nich učí. Fyzika, přírodní vědy, digitální stacionární laboratoř, jazyková a humanitní výuka, digi technologie pro přípravu uměleckých i standardních řemesel, to vše jsou obory, které výuka v CIV třídách dostává na novou moderní úroveň.

Školy dostaly špičkové vybavení, a jak podotkl Filip Kuchař „teď je vše na učitelích. Pedagogové se stávají průkopníkem této moderní formy, mohou vytvářet nové metodiky pro ostatní školy, mohou se vzájemně motivovat a sdělovat si své zkušenosti“.

Pražská komora dlouhodobě usiluje o modernizaci škol a učňovského školství, k čemu přispívají i další aktivity projektu IKAP, jako např. Polytechnická hnízda (třídy pro mechaniku) a Polytechbus (malý minivan, který umožní „zkusit si řemeslo“   i do mateřských škol). A jak doplnil Roman Pommer   „tím  vším chceme podpořit manuální zručnost dětí ze základních škol, což by mělo nahradit klasické dílny, jak je známe  z minulosti.“

Závěrem Roman Pommer konstatoval, že je „nezbytné, aby modernizace pražského školství pomohla ke zvýšení atraktivnosti a možnosti moderně vzdělávat studenty řemeslných oborů. Projekt IKAP končí v roce 2021. Na pražské komoře věříme, že aktivity, které tvoří jeho součást tomuto ambicióznímu cíli výrazně pomohou. Nadšení ředitelů při dnešním online otevření prvních CIV tříd na vybraných pražských školách, mne  v tom maximálně utvrzuje.“

Video z akce.

Fotogalerie

Filtrovat

od 03.12.2023
do 03.12.2023
Všechny rubriky
Filtrovat

Časopis HKP