Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Nouzový stav - COVID 19 - právní dopady a ochrana II.

2020-03-25 / Aktuální téma

V současné době, kdy občany, podnikatele i státní instituce na území České republiky zasáhla krizová opatření přijatá v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2 (koronavirus), se aktuálně všichni bez výjimky potýkají s řadou závažných problémů a jejich faktickými i právními dopady.

Aktuální situace ovlivňuje právní vztahy v takové míře, že nepochybně dochází a bude dále docházet ke vzniku škod, kterým se nebude možné vyhnout ani při zapojení všech prevenčních postupů.

Již nyní je proto třeba se vážně zabývat opatřeními pro minimalizaci škod i pozdější uplatňování nároků na jejich náhradu.

Vedle obecné právní úpravy odpovědnosti za škodu a její náhrady bude za určitých okolností možné uplatňovat také škodu vzniklou v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními dle § 36 krizového zákona (zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů) vůči státu.

Přinášíme Vám praktický návod, jak v této dosud bezprecedentní situaci nejlépe postupovat. A to jak při detekci škod a jejich minimalizaci, tak při následném uplatňování náhrady škody v rámci smluvních vztahů i vůči státu.

V příloze přehledně shrnujeme témata: vyšší moc; následná nemožnost plnění; uplatnění náhrady škody vůči státu a další.

Filtrovat

od 03.12.2022
do 03.12.2022
Všechny rubriky
Filtrovat

Časopis HKP