Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Malíři z Cechu pomáhají dobré věci

2020-02-27 / Nezařazeno

Rok 2020 je rok dobrých skutků a poctivého řemesla, aspoň podle Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR. Malíři z Cechu pomůžou dobré věci, zkrášlí dětem v Unhošti Dětský domov

V Unhošti na Kladensku se v úterý 17. března uskuteční celodenní malířská akce ve spolupráci s Barvy a Laky Hostivař/Teluria, Cechem malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, z.s., SPOKAR a.s. a PAPOS Trade, s.r.o.. Nápad uspořádat tuto dobročinnou akci vzešel z člena Cechu, vedoucího Pražské cechovní skupiny Bc. Jana Zemana, autora výstavy k 670 let malířských cechů na českém území a 1. pochodu sv. Lukáše, patrona malířů ve spolupráci s ředitelkou Jindřišské věže Lucií Dolfi. Nápad podpořila Pražská cechovní skupina za podpory sekretariátu Cechu.

Předchůdcem Dětského domova v Unhošti bylo zařízení v Sazené, které vzniklo v roce 1965 v budově bývalé základní školy. Domov sem byl přemístěn z Kladna, kde v objektu bývalého dětského domova vznikl pionýrský dům. Zkraje bylo pečováno pouze o děvčata. Původní kapacita zařízení byla 45 dětí. V osmdesátých letech se domov přeměnil na koedukované zařízení, objevili se zde tedy chlapci společně s dívkami. Za existenci dětského domova jím prošlo cca 450 dětí, které zde prožily mnohdy celé mládí a na domov nezapomínají. Děti, které domovem prošly, jsou zde vždy vítány a rády se sem vracejí.

Profesionálové z řad Cechu za podpory významných partnerů Cechu – Barvy a Laky Hostivař/Teluria, SPOKAR a Tesa tape pomocí dalších firem vymalují společnými silami prostory sociálního zařízení. Účelem dětského domova je zajišťovat nezletilé osobě, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně do 19 let na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření, náhradní výchovnou péči.

V pátek 21. února byly během podobné charitativní akce vymalovány prostory Domova se zvláštním režimem – Alzheimer centra v Pačlavicích.

V Pačlavicích na Kroměřížsku se v pátek 21. února uskutečnila celodenní malířská akce ve spolupráci s Colorlak, Cechem malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, z.s., SPOKAR a.s. a PAPOS Trade, s.r.o.. Nápad uspořádat tuto dobročinnou akci vzešel z člena Cechu, hrdého občana Pačlavic a rekordmana Stanislava Zdražila. Nápadu se chytla Kroměřížská cechovní skupina, které je součástí, za podpory sekretariátu Cechu.

Profesionálové z řad Cechu za podpory významných partnerů Cechu – Colorlak, SPOKAR a Tesa tape pomocí dalších firem vymalovali společnými silami prostory sociálního zařízení. Domov se zvláštním režimem je provozován organizací Sociální služby Pačlavice, p. o. Je registrovanou pobytovou službou, kterou zřídila obec Pačlavice za tím účelem, aby poskytovala potřebnou pomoc a podporu lidem s demencí, kteří již nejsou z tohoto důvodu schopni postarat se o sebe ve svém domácím prostředí. Konkrétně pomáhají osobám starším 50 let se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence, jejichž situace vyžaduje z důvodu těchto onemocnění pravidelnou pomoc druhé osoby a jejichž situaci nelze zvládnout ani za pomoci terénních a ambulantních služeb.

Filtrovat

od 03.12.2022
do 03.12.2022
Všechny rubriky
Filtrovat

Časopis HKP