Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Praha poodhaluje připravenou podobu podpory polytechnického vzdělávání

2019-10-01 / Řemeslo žije!

Dnes 1. října 2019 budou slavnostně předány certifikáty o absolvování polytechnického vzdělávání učitelů. Je nám ctí, že jsme o polytechnickém vzdělávání mohli informovat již před dvěma lety. 

O připravované podobě podpory polytechnického vzdělávání na území hl. m. Prahy bylo poprvé slyšet v prosinci loňského roku. Tehdy Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dokument Krajského akčního plánu vzdělávání hlavního města Prahy (KAP), který si za hlavní cíl klade zavádění inovativních metod ve školství v rámci „velké Prahy“ a rovněž podněcování žákovské a studentské iniciativy a kreativity. Již tehdy radní pro oblast školství Irena Ropková deklarovala, že mezi klíčové části akčního plánu patří podpora polytechnického vzdělávání, a všem v mysli uvízla souvislost této podpory se slovním spojením „polytechnická hnízda“. S prvními květnovými dny radní poodhalila finální podobu připravované podpory polytechnického vzdělávání. Co tedy Praha v této oblasti může očekávat?

Hlavní město Praha čekalo na schválení dokumentu KAP od MŠMT, které ho nakonec schválilo včetně návrhu aktivit hned v lednu tohoto roku. Proto bez jakéhokoliv zdržování ustavila Irena Ropková na počátku února přípravný tým, kterému dala za úkol, aby během tří měsíců připravil návrh projektu na polytechnické vzdělávání, který by naplnil její vizi dílen, jež hodlá v první fázi financovat z prostředků evropských fondů. Práce, kterou chce zahájit již v příštím školním roce, by měla vést ke vzniku přibližně 20 dílen, které budou dostupné do půl hodiny od každé základní školy: „Cílem je poskytnout žákům základních škol alespoň čtyři vyučovací hodiny měsíčně, ve kterých se nejprve na specializovaných pracovištích středních škol seznámí se základní manipulací s pracovními nástroji a zpracováním různých materiálů a tyto schopnosti budou posléze pod dohledem specializovaných mistrů i žáků středních škol dále rozvíjet – až po seznámení se se základy robotiky.“ Přípravný tým, složený ze zástupců ZŠ, SŠ, MHMP a HK HMP a vedený vedoucí odborného týmu KAP pro polytechnii a ředitelkou VOŠ a SŠ slaboproudé elektrotechniky Marcelou Davídkovou, připravil projekt, který v rámci podpory polytechnického vzdělávání bude probíhat ve dvou fázích.

V první fázi proběhne seznámení žáků 5. ročníků ZŠ s obsahem jednotlivých řemesel v programu „Poznáváme řemesla a služby, které nás obklopují“, které se bude konat ve volnočasových centrech vybavených modely krajin, do nichž budou pomocí modelů umístěna různá řemesla a povolání a děti se s nimi budou seznamovat na základě pracovních listů (obdobných, jako je možné vidět na obrázku č. 1). Následně, ve druhé fázi,budou žáci 7. a 8. ročníků ZŠ procházet programem „Polytechnická hnízda“ (vizualizace je možné vidět na obrázcích č. 2 a 3), v rámci kterého jim budou nabízeny dva moduly, základy mechaniky a základy robotiky. Na obě fáze, při nichž bude partnerem hl. m. Prahy Hospodářská komora hl. m. Prahy, bude pod patronací Hospodářské komory navazovat nabídka pro žáky ZŠ a jejich rodiče na prohlubování znalostí a dovedností spojených s jednotlivými řemesly ve formě odpoledních kroužků „Kdo umí, ten umí“, a to v režii škol a HK HMP.

Nejdůležitější částí celého projektu jsou tzv. polytechnická hnízda. Jedná se o dílny vybudované na SŠ, kde budou mít žáci základních škol možnost absolvovat moderní obdobu dílen, na které mnozí jejich rodiče dodnes s nadšením vzpomínají, ať už si například sami udělali svůj první stojánek na tužky, svícínek pro rodiče, nebo v nejbližším parku zavěsili vlastnoručně vyrobené krmítko pro ptáky.

Hlavním motivem k realizaci polytechnických hnízd se stala plošná absence dílen na ZŠ v Praze. S ohledem na převažující městský typ bydlení v Praze navíc z většiny domácností zcela zmizely krabice s nářadím. Výsledek je proto oproti ostatním krajům v Praze více než alarmující. Většina dětí má velké nedostatky nejen v koordinaci a citlivosti při práci s jakýmkoliv nářadím, ale současně jim chybí i základní znalost samotného nářadí a způsobu jeho používání. To následně velmi ztěžuje práci středním odborným školám při přípravě studentů v jednotlivých řemeslných oborech.

Hned na začátku projektu byl přípravný tým postaven před neustálé diskuse o tom, zda by dílny neměly být vybudovány raději přímo na základních školách. Bylo však nutné si přiznat, že toto řešení by bylo velmi problematické. Nejenže na ZŠ není k dispozici dostatečný počet aprobovaných učitelů pro výuku dílen a ani v nejbližší době nebude, neboť dnes bohužel na školách scházejí už i aprobace na takové předměty, jako je matematika, fyzika apod., ale zároveň nejsou k dispozici kvalitní a moderní učebnice ani pracovní listy. V ZŠ by navíc bylo velmi komplikované zabezpečení udržitelnosti dílen, neboť by školy musely zcela bez zkušeností řešit například pořizování a využívání spotřebního materiálu či údržbu a opravy nástrojů a zařízení, což jsou oblasti, které jsou na středních školách běžné.

Asi nejdůležitějším důvodem pro umístění polytechnických hnízd do středních škol bylo umožnit ZŠ lépe se v tomto období vyrovnat s vyšší populační vlnou a opatřeními vyplývajícími z inkluzivního vzdělávání. Naproti tomu umístění dílen do středních škol nabízelo možnost efektivnějšího využití vybavení odborných pracovišť SŠ, a to s ohledem na dostupné prostory, materiál, odbornost a zkušenosti těchto škol. Neméně důležité pro umístění dílen do SŠ bylo i umožnění žákům ZŠ zvýšit jejich doposud malé znalosti o podobě a obsahu vzdělávání na těchto školách. Irena Ropková o polytechnických hnízdech říká: „Hi-tech vybavené spádové dílny umožňují kterékoli pražské základní škole pravidelnou odbornou výuku dosažitelnou z jakékoli školy do 30 minut cesty. Díky jednotné podobě těchto dílen bude moci jít učitel se třídou do jakékoliv dílny a všude dostane stejný rozsah výuky. Žáci se zde seznámí s materiály, nářadím, stavebnicemi a také s vyučovanými obory dané střední školy. Zajímavostí projektu je také to, že vzdělávat se nebudou pouze děti, ale i doprovázející učitel. Získá zde zároveň s dětmi polytechnické dovednosti, které může následně využít třeba při výuce se stavebnicemi. K dispozici bude i školní vzdělávací plán, takže vysílající škola bude moci svým žákům tuto službu bez jakýchkoli starostí zajistit.“

Zdroj.

Fotogalerie

Filtrovat

od 14.07.2024
do 14.07.2024
Všechny rubriky
Filtrovat