Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Antidiskriminační zákon a hromadné žaloby? Pravomoc podávat žaloby mají už dnes veřejná ochránkyně práv a státní zástupce, nerozšiřujte ji o nevládní neziskovky

2019-04-08 / Aktuální téma

Vláda bude dnes rozhodovat o poslaneckém návrhu, který do právního řádu zavede oprávnění nevládních neziskových organizací zabývajících se ochranou práv obětí diskriminace podat tzv. veřejnou žalobu v oblasti diskriminace. V praxi by to znamenalo, že by neziskové organizace mohly podávat stížnosti nejen u státních kontrolních orgánů, jakými jsou třeba Česká obchodní inspekce, Inspektorát práce nebo Česká školní inspekce, ale nově také žaloby ve správním a civilním soudnictví.

Hospodářská komora České republiky doporučila vládě novelu antidiskriminačního zákona zamítnout. Už dnes žalobu na ochranu veřejného zájmu ve správním soudnictví mají veřejný ochránce práv a státní zástupce, je proto otázka, proč jí mají nově nabýt i neziskové organizace. Také pokuty, ukládané kontrolními orgány, jsou v případech prokázané diskriminace, ať už vůči konkrétní osobě, tak i vůči neurčitému počtu osob, dostatečné.

 Hospodářská komora rovněž upozorňuje, že prosté konstatování, že návrh nebude mít negativní dopad na podnikatelské prostředí, nepovažuje za dostatečné odůvodnění. A rovněž se neztotožňuje s tím, aby firmy byly nucené přistupovat ke všem zákazníkům stejně. Jako ilustrativní příklad lze uvést například 70letého seniora, kterému banka odmítne hypotéku na 30 let, z pohledu některých neziskových organizací to může být žalovatelná diskriminace.

Hospodářská komora nevylučuje rozumnou úpravu kolektivních žalob, ale novela antidiskriminačního zákona jako poslanecká iniciativa neprošla řádným připomínkovým řízením za účasti odborné veřejnosti. Současná legislativní situace je navíc nepřehledná – v mezirezortním připomínkovém řízení je vládní návrh zákona o hromadných žalobách, který dává neziskovým subjektům obecnou možnost dovolávat se u soudu soukromoprávních nároků za skupinu poškozených osob, a v pokročilém stadiu je i příprava evropské směrnice o reprezentativních žalobách.

Pokud Vás toto téma zajímá houběji navštivte seminář pořádaný Hospodářskou komorou hl. m. Prahy a Advokátní kanceláří Císař, Češka, Smutný, více zde.

Filtrovat

od 15.04.2024
do 15.04.2024
Všechny rubriky
Filtrovat