Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Problémy autorských poplatků nejsou dlouhodobě řešené, upozorňuje Hospodářská komora

2019-01-24 / Aktuality z oblasti podnikání

Na problémy doprovázející autorské poplatky a nejpalčivější problémy autorského práva v souvislosti s kolektivní správou autorských děl Hospodářská komora, která zastřešuje mj. na 116 asociací, svazů, klastrů a řemeslných cechů, upozorňuje dlouhodobě. Největšími kritiky současného nastaveného modelu jsou zejména společenstva z oborů telekomunikací, ubytovacích a stravovacích služeb, fitness.

Hospodářská komora dlouhodobě kritizuje zejména netransparentnost určování výše poplatků kolektivních správců, za pomoci nejasných a neobjektivních kritérií pro určení výše poplatků. Kritizováno je dlouhodobě i navyšování poplatků bez objektivních a racionálních důvodů. Za naprosto nedostatečný je považován i prostor pro vyjednávání výše poplatků. Výhrady zaznívají i vůči ministerstvu kultury s tím, že neplní efektivně či zcela rezignovalo na svou funkci dohledového orgánu nad kolektivními správci.

Také proto na půdě Hospodářské komory v roce 2017 vznikla pracovní skupina, na které zástupci kolektivních správců, podnikatelské obce i zástupci ministerstva kultury problematiku řeší na odborné úrovni. Ani zde ale prozatím nedošlo k nalezení kompromisních řešení mezi zástupci kolektivních správců a podnikateli.

Například už v roce 2008, když poslanecká sněmovna projednávala novelu autorského zákona, Hospodářská komora se ostře ohradila vůči zpoplatnění televizních a rozhlasových přijímačů v hotelových pokojích koncesionářským poplatkem. Hospodářská komora ČR v tomto případě souhlasila s názorem Asociace hotelů a restaurací, že hotelový pokoj by měl být považován za soukromí ubytovaného, za něž by neměl být poplatek za rozhlasový a televizní přijímač hrazen.

Rovněž se Hospodářská komora ČR v roce 2012 jednoznačně postavila proti placení poplatku za autorádia ve služebních vozech, protože pro jeho výběr neviděla zákonnou oporu. Podobně se vyjádřili i další zástupci zejména malého a středního byznysu, kteří je považovali za další navýšení k již existujícím koncesionářským rozhlasovým poplatkům.

Filtrovat

od 26.05.2024
do 26.05.2024
Všechny rubriky
Filtrovat