Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Shromáždění delegátů Hospodářské komory hl. m. Prahy bude již v únoru

2017-01-24 / Aktuální téma

Na dnešním zasedání představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy byla schválena pozvánka a termín konání každoročního Shromáždění delegátů Hospodářské komory hl. m. Prahy.

Termíny byly stanoveny takto:

Shromáždění delegátů Hospodářské komory hlavního města Prahy(dále jen „HKP“), se uskuteční dne

27. února 2017 od 9:30 hodin

v zasedací místnosti Hospodářské komory hl. m. Prahy, nám. F. Kafky 17/7, Praha 1

Upozorňujeme, že v případě nemožnosti svolaného Shromáždění delegátů se usnášet, svolává se náhradní Shromáždění delegátů s nezměněným programem jednání na den

28. února 2017 od 9:30 hodin

v sále Městské knihovny, Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

O skutečnosti, že se Shromáždění delegátů nesešlo v řádném termínu z důvodu, že nebylo usnášeníschopné a o konání náhradního Shromáždění delegátů Hospodářské komory hl. m. Prahy budou členové informováni elektronickou formou, jednak na registrované e-mailové schránky vedené v Seznamu členů HKP a také bude informace uveřejněna na webu www.hkp.cz

Kandidatury na členy orgánů HKP můžete zasílat na úřad HKP k rukám ředitele úřadu, tak jak je uvedeno v aktuálním Volebním řádu Hospodářské komory České republiky.

Filtrovat

od 15.04.2024
do 15.04.2024
Všechny rubriky
Filtrovat