Zprávy a novinky
Zpět na novinky

RIZIKA PODVODŮ A KORUPCE - téma kulatého stolu na MHMP

2017-02-20 / Aktuální téma

V pátek 17. 2. 2017 se uskutečnilo úvodní pracovní setkání v rámci započaté spolupráce mezi odborem evropských fondů MHMP a organizací Transparency International ČR. Během interního kulatého stolu si přítomní vyměnili svoje dosavadní zkušenosti a hledali další možná vylepšení protikorupčních opatření.

Zástupci Transparency International ČR na setkání prezentovali možná rizika korupce a podvodů, která se mohou vyskytnout v jednotlivých projektových fázích a tyto svoje zkušenosti ilustrovali na příkladech z praxe. V následné diskusi si účastníci kulatého stolu specifikovali další možnosti i opatření, které by bylo možné aplikovat při prevenci proti podvodům a korupčnímu jednání.

Domnívám se, že každá aktivita v této oblasti je velmi pozitivním signálem pro společnost, proto vítám spolupráci s Transparency International ČR. Žadatelé o evropské finanční prostředky musí vědět, že jde o zcela transparentní proces, který profesionálně řídí odborníci z odboru evropských fondů,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast evropských fondů a školství Irena Ropková.

Odbor evropských fondů vedený Janem Hauserem má v současné době nastaven velmi přísná interní pravidla, která jdou nad rámec vnitřních směrnic MHMP, což ocenili i zástupci Transparency International ČR.

Nastavení našich vnitřních pravidel, ale i započatá spolupráce s Transparency International ČR, jsou jistě velmi dobrými příklady, že se lze k problematice korupce a k prevenci podvodů postavit aktivně. Nyní budeme v rámci naší spolupráce hledat další mechanismy a nástroje, které pak společně s Transparency International ČR doporučíme k implementaci,“ doplnil představu možného výstupu spolupráce Jan Hauser, ředitel odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy.

Zdroj: www.praha.eu

Filtrovat

od 15.04.2024
do 15.04.2024
Všechny rubriky
Filtrovat