Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Připravenost podniků na Průmysl 4.0

2017-03-10 / Nezařazeno

Průmysl 4.0 je možné charakterizovat jako další fázi digitalizace průmyslu, která transformuje výrobu ze samostatných automatizovaných jednotek na plně integrovaná automatizovaná a průběžně optimalizovaná výrobní prostředí.

V rámci Průmyslu 4.0 vznikne nový druh továren tzv. „smart factory“ (inteligentní továrny), které budou schopny autonomní výměny informací, vyvolání potřebných akcí v reakci na momentální podmínky a vzájemné nezávislé kontroly. Tyto činnosti budou probíhat pomocí kyberneticko-fyzických-systémů – CPS (Cyber-Physical Systems), které vzniknou díky vzájemnému propojení senzorů, strojů a IT systémů. CPS budou vzájemně reagovat a analyzovat data, aby mohly předpovídat případné chyby či poruchy, konfigurovat samy sebe a v reálném čase se přizpůsobovat změněným podmínkám. V inteligentních továrnách budou vznikat „smart products“ (chytré produkty), které budou jednoznačně identifikovatelné a lokalizovatelné a zároveň budou znát nejen svou historii a aktuální stav, ale také alternativní cesty, jež vedou ke vzniku finálního produktu.

Níže si Vás dovolujeme požádat o vyplnění dotazníkového šetření, jehož cílem je zjistit připravenost podnikatelů a firem na trend Průmysl 4.0:

http://prumysl40.weben.cz/

Autorem dotazníkové šetření je student Vysoké školy ekonomické v Praze Jakub Kopp. Šetření je naprosto anonymní.

Filtrovat

od 15.04.2024
do 15.04.2024
Všechny rubriky
Filtrovat