Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Podnikatelé pošlou poslancům semafor pozměňovacích návrhů k novele stavebního zákona

2017-04-04 / Aktuality z oblasti podnikání

Na dvě stě pozměňovacích návrhů může změnit podobu jednoho z nejdůležitějších zákonů ČR. Poslanci začnou schvalovat konečné znění novely stavebního zákona, která ovlivní dalších 44 právních předpisů v zemi. Hospodářská komora upozorňuje, že Česká republika je stavebně jedna z nejpomalejších zemí v Evropě kvůli dlouhotrvajícím povolovacím řízením. Novela ale u velkých staveb pro průmysl a staveb dopravní infrastruktury nijak nepokročila. Přesto Hospodářská komora doporučuje novelu urychleně schválit a začít pracovat ne na novele, ale novém stavebním zákoně.

„Velkým nedostatkem novely je, že významněji nezavádí prvky vedoucí k principu jeden úřad – jedno řízení – jedno rozhodnutí – jedna žaloba. Stavební zákon tak nepřináší očekávané zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení u většiny staveb, ale možná pomůže jen malým stavebníkům, kdy zavedené koordinované řízení může být pro některé menší projekty výhodou,“ poznamenala viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková.

 

Hospodářská komora totiž prosazovala méně razítek, méně běhání po úřadech, tedy zavedení jednotného povolovacího řízení. To by sloučilo všechna potřebná řízení (jako je např. EIA, územní řízení, stavební řízení, řízení o integrovaném povolení, řízení dle zákona o ochraně přírody a krajiny a další) a výsledkem by bylo jedno povolení k realizaci stavby stavebním úřadem. Stejný koncept se osvědčil např. v Německu nebo Rakousku.

 

Hospodářská komora provedla právní rozbor všech pozměňovacích návrhů, o kterých budou poslanci rozhodovat. „Semafor“ podnikatelů k pozměňovacím návrhům obdrží od Hospodářské komory všichni poslanci. „Jsme přesvědčeni, že by poslanci měli dát zelenou pozměňovacím návrhům Hospodářské komory označeným jako A.5, A.16, A.23 a A.50, protože novelu vylepšují nebo zpřesňují,“ uvedla ze Sekce územního a regionálního rozvoje při Hospodářské komoře ČR Hana Landová.

 

„Prvním pozměňovacím návrhem chceme ochránit práva stavebníka nabytá v dobré víře a zabránit tomu, aby, když je již vydané a pravomocné stavební povolení, nemohl např. památkový úřad řízení znovu otevřít a stavební povolení v podstatě zrušit,“ vysvětluje Landová a dodává: „Druhým pozměňovacím návrhem se snažíme vyjasnit pravidla jak postupovat při posuzování a kategorizaci území z hlediska jejich využití pro zastavění. Třetí pozměňovací návrh odstraňuje výkladové nejasnosti a narovnává práva vlastníků tak, aby jejich vlastnické právo nebylo narušeno ze strany orgánů veřejné moci,“ doplnila Landová.

 

Zvláště významným nedostatkem novely je podle Hospodářské komory to, že do koordinovaného řízení, a to i přes požadavky Hospodářské komory a dalších organizací, nejsou zahrnutá vodní díla, tj. vodohospodářská stavby. Čtvrtý uvedený pozměňovací návrh proto zjednoduší řízení, stavby či několik staveb budou povoleny jako jeden celek.

 

Podle Hospodářské komory novela není dostatečně ambiciózní a neřeší všechny problémy, na které podnikatelé dnes a denně poukazují. „Přesto navrhujeme novelu konečně schválit. Nicméně stavební legislativu je třeba nastavit znovu, od začátku, s tím, že budou redukovány úrovně nejen povolování, ale rovněž úrovně územního plánování. Zásadní redukcí musí projít celý systém dotčených orgánů státní správy, kdy nelze rozumně chtít po stavebníkovi, aby si zajišťoval závazná stanoviska téměř od čtyř desítek různých orgánů státní správy, které mají dílčí kompetence k jejich vydávání,“ uvedl viceprezident Hospodářské komory Michal Štefl.

 

Podle Hospodářské komory bude potřeba rovněž zjednodušit postupy pro řešení rozporů, posílit ochranu investorů proti neoprávněným požadavkům státní správy, nebo před jejich nečinností.Celý povolovací systém musí být transformován tak, aby byl založen na odbornosti a věcnosti, nikoliv na řešení procesních a formálních otázek.

 

I přes skutečnost, že novela nesplnila očekávání podnikatelů, Hospodářská komora oceňuje konstruktivní spolupráci s předkladatelem. „Tým odborníků z Ministerstva pro místní rozvoj v průběhu celého legislativního procesu spolupracoval s našimi zástupci a řadu problematických ustanovení se podařilo upravit již ve vládní předloze a následně v Poslanecké sněmovně formou pozměňovacích návrhů,“ uzavírá viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková.

 

S novelou stavebního zákona úzce souvisí paralelně běžící novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí EIA, která některými pozměňovacími návrhy jde proti stavebníkům. Výbor pro životní prostředí totiž posílá do druhého čtení návrh na zásadní omezení bytové výstavby. Navrhuje prolomení dohody, kterou uzavřelo ministerstvo pro životní prostředí se zástupci podnikatelů ve stavebnictví. Konkrétně se jedná o zpřísnění limitů pro posuzování dopadů na životní prostředí u staveb městské a občanské vybavenosti. U projektů, které počítají s výstavbou parkovišť v kapacitě do 500 míst, neměla být prováděna EIA. Nově se tento limit navrhuje snížit na 300 parkovacích míst. V praxi to bude znamenat například ohrožení výstavby již naplánovaných pražských P+R parkovišť.

Filtrovat

od 14.07.2024
do 14.07.2024
Všechny rubriky
Filtrovat