Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Memorandum o spolupráci

2017-04-10 / Aktuální téma

Prosazování společných zájmů Hospodářské komory hlavního města Prahy (HKP) a Czech - Slovak - Chinese Chamber z. s.(CSCK) vedlo k uzavření společného Memoranda o spolupráci, které bylo v uplynulých dnech podepsáno na půdě Hospodářské komory hl. m. Prahy statutárními zástupci obou zmíněných subjektů.

V rámci podepsaného Memoranda o spolupráci byla definována společná témata spolupráce a oblastí společných zájmů, jako jsou například, podpora ekonomických aktivit podnikatelů a firem v České republice, Slovenské republice a Čínské lidové republice, poskytování informačního servisu podnikatelům, vládním institucím a dalším zájemcům v České republice, Slovenské republice a v Čínské lidové republice formou pravidelných konferencí, informací na webových stránkách komory, případně jinými vhodnými komunikačními prostředky, zejména pak informací o hospodářské a politické situaci a možnostech odbytu, nákupu a investic obou zemí, včetně speciálního poradenství, asistenční a poradenská činnost, včetně zajišťování odborného právního poradenství při uzavírání obchodních kontraktů, navazování a rozšiřování kontaktů mezi českými, slovenskými a čínskými podnikatelskými, vládními a územně samosprávnými celky, rozvoj kulturních, společenských i dalších neobchodních vztahů mezi Českou republikou, Slovenskou republikou a Čínskou lidovou republikou, zastupování, podporování a hájení hospodářských a profesních zájmů řadových členů, partnerů a čestných členů.

Filtrovat

od 26.05.2024
do 26.05.2024
Všechny rubriky
Filtrovat