Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Členové prezidia Hospodářské komory ČR se sešli se zástupci cechů a společenstev

2017-04-27 / Řemeslo žije!

Dubnové, v pořadí již třetí setkání představitelů cechů a živnostenských společenstev HK ČR s prezidentem Komory, bylo další plánovanou akcí na zvýšení prestiže této oborové části a zároveň se neslo v duchu bilance dosavadní práce Pracovní skupiny Řemesla a spolupracujících útvarů Úřadu HK ČR.

V úvodu Vladimír Dlouhý konstatoval, že pokračuje záměr koordinovat a zviditelňovat činnost oborové části Komory. Informoval také o politické shodě na projektu HK ČR Právní elektronický systém pro podnikatele, který se cestou novely zákona o Komoře přesouvá ke schválení do Poslanecké sněmovny. Sdělení „rozhodl jsem se znovu kandidovat na prezidenta HK ČR“ doplnil vizí dalšího rozvoje, do které aktivně patří cechy a společenstva.

Prezentaci dosavadní činnosti Pracovní skupiny Řemesla a související agendy, soustředěné do osmi základních bodů, definovaných v listopadu 2016, komentoval viceprezident Roman Pommer. Jako jednu z priorit zmínil zahájení spolupráce s odborem mládeže MŠMT, která se bude týkat soutěží dovedností, které marketingově soustřeďujeme pod jednotnou značku CzechSkills. Za stejně důležité považujeme nabídnout rezortu školství autorizaci cechů pro sjednocení a hodnocení soutěží, které každoročně vyhlašují jak pro tuzemskou, tak i zahraniční účast. A předseda cechů kamnářů Pavel Rynda schopnost Komory být aktivním subjektem tohoto dialogu podpořil tvrzením kdy, „z šestnácti účastnických zemí Evropské unie na soutěži kamnářů do 23 let v Rakousku, jsme obsadili pěkné čtvrté místo“.

Další nosné téma – české technické normy a jejich tvorba – nabídl ve svém vystoupení místopředseda sekce kvality HK ČR Jaroslav Schön. Tuto složitou, ale velice potřebnou problematiku představil ve zbrusu novém záměru, který bude prosazován cestou změny legislativy, příslušnou pracovní skupinou při MPO. Na závěr Jaroslav Schön zdůraznil, že „záměr vytvořit jednu agenturu, která bude mít v gesci systém tvorby norem, by smysluplně naplnil to, po čem volá odborná veřejnost, a co by mělo být i zájmem státu“.

V diskusi zástupci oborové části zmínili a chtějí se určitě systémově vrátit k problematice profesních kvalifikací NSK, tvorby pravidel praxe, dále k některým námětům změny zákona o Komoře, které již iniciovalo představenstvo HK ČR, k živnostenskému zákonu z pohledu vázaných živností atd.

Filtrovat

od 26.05.2024
do 26.05.2024
Všechny rubriky
Filtrovat