Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Nabídky na trhu práce a byrokracie odrazují mladé od podnikání

2017-09-06 / Aktuální téma

Nárůst počtu podnikatelů v posledních letech se může stát brzy minulostí. Zajímavé nabídky zaměstnavatelů v důsledku nedostatku pracovníků na trhu práce způsobují, že mladí dávají přednost rychlému komfortu ve vztahu závislém než dobývání kopců s vlastními byznys plány. Mladé ale odrazuje i byrokracie v podnikání a hrozící sankce. Vše na jednom místě, možnost vyřizovat vše on-line, využívání aplikací a nižší stupeň administrativy jsou jasné požadavky nové podnikatelské generace. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) představuje průzkum o postoji mladých k podnikání, který prováděla výzkumná agentura Ipsos.

Průzkum proběhl v červenci – srpnu 2017 na vzorku více jak 600 studentů. Z něj vyplývá, že 82 % studentů touží po spokojené rodině, 69 % po finančním zajištění a 46 % po zajímavé práci. Téměř polovina studentů se nechce zatěžovat věcmi, které způsobují stres.

Stav na trhu práce, kdy se zaměstnavatelé snaží nabízet řadu benefitů a poměrně dobrá kondice tuzemských podniků, způsobuje, že čím dál více mladých lidí dává přednost jistějšímu zaměstnání před nejistotou vlastního podnikání. Zatímco v roce 2013 vnímalo jistotu vztahu závislého, tedy zaměstnaneckého, 66 % studentů, dnes je to již 82 %. Roste i názor, že být zaměstnán je pohodlnější než podnikat. Lidé mířící do pracovního poměru vidí benefity i v tom, že zaměstnavatel za ně bude řešit řadu administrativních povinností a mnoho dotázaných vidí i snazší kariérní růst.

Studenti, kteří se již rozhodli pro podnikání, tak učinili s cílem finančního úspěchu, vědomi si podnikatelského nápadu a částečně i proto, že ve svém okolí nebo rodině mají s byznysem zkušenosti. Nerozhodnutí studenti by jako příčinu pro vstup do podnikání navíc chtěli vlastní režim uspořádání pracovní doby, naopak méně jak polovina by šla podnikat kvůli podnikatelskému nápadu.

Vše na jednom místě, možnost vyřizovat vše on-line, využívání aplikací a nižší stupeň regulací a administrativy jsou jasnými požadavky začínajících podnikatelů, vyplývající z průzkumu. Novým trendem je to, že mladí podnikatelé se již nebrání spolupráci s movitějšími investory. 41 % z nich dokonce investory oslovila, plná třetina z nich pak se žádostí uspěla.

Studenti, kteří se rozhodli podnikat, v 72 % zahájili činnost jako osoby samostatně výdělečně činné, celých 28 % založilo rovnou právnickou osobu. Z průzkumu je ale patrné, že s růstem zakázek roste zájem o převedení podnikání na formu s.r.o., což umožňuje flexibilnější podnikání s nižším rizikem. K udržení OSVČ nepomáhá ani rétorika, zaměřená proti živnostníkům. Za místo podnikání upřednostňují mladí lidé lokalitu, kde žijí nebo vystudovali, neprojevuje se trend odchodu do velkého města nebo zahraničí.

Studenti rovněž nevnímají dobře, že informace o podmínkách podnikání nejsou koncentrovány na jednom místě. Dvě pětiny začínajících podnikatelů dokonce tvrdí, že nemá dostatek informací, potřebných k založení vlastního byznysu. Informace čerpají především od rodiny, známých a z internetu. Polovina z dotázaných uvedla absenci jakékoliv informace o podnikání vše škole, další třetina sice prvotní informace k byznysu ze školy má, nicméně je považuje za nedostatečné. Nejvíce ve školách postrádají informace o tom, jak zahájit podnikání, jak získávat zdroje a jak uchopit marketing. Více jak polovina studentů by přivítala v době studia rovněž větší kontakt s praxí.

Ve vztahu k bankám zaujímají mladí podnikatelé racionální postoj, více jak polovina neočekává přímou podporu, ačkoliv by ji drtivá většina přivítala. Nejčastěji zmiňují projekty, granty nebo soutěže, kterých by se mohli začínající podnikatelé zúčastnit. 10 % z oslovených udává, že se podobných projektů zúčastnili. Za hlavní přínos potom považovali zejména nové kontakty, šance na financování a mentoring.

Více čtěte zde!

Filtrovat

od 14.07.2024
do 14.07.2024
Všechny rubriky
Filtrovat