Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Pracovní verze Metropolitního plánu zveřejněny

2017-09-06 / Aktuální téma

Od úterka 5. září 2017 jsou na www.plan.iprpraha.cz dostupné všechny pracovní verze návrhu Metropolitního plánu, které vznikly do 30. 5. 2016. Jedná se tedy o všechny verze, jež předcházely návrhu 2.2, který je od loňského června zveřejněn na téže adrese.

Aktuální verze návrhu Metropolitního plánu – tedy ta, která bude projednávána v průběhu schvalovacího procesu, zatím veřejná není. Probíhají na ní totiž poslední dokončovací práce, které provádí tým IPR Praha ve spolupráci s pořizovatelem (ÚZR MHMP). Aktuální verze bude zveřejněna v dostatečném předstihu před začátkem projednávání.

Podle harmonogramu, projednaného Zastupitelstvem hl. m. Prahy, by proces projednávání měl započít na jaře 2018. Proces bude mít dvě kola – společné jednání a veřejné projednání – které umožní občanům, vlastníkům pozemků i spolkům podávat připomínky, které budou následně vyhodnocovány. Upravený návrh plánu pak bude schvalovat Zastupitelstvo, platit by měl od roku 2022.

Metropolitní plán bude novým územním plánem Prahy. Jedná se o dokument, který je na poli územního plánování novátorský. Namísto dosavadního plánování města na základě funkčního využití ploch se navrací k předsocialistickému způsobu územního plánování: základním principem Metropolitního plánu je vymezování veřejných prostranství, struktury a kompozice zástavby či stanovení výškové regulace.

Zdroj: www.iprpraha.cz

Filtrovat

od 15.04.2024
do 15.04.2024
Všechny rubriky
Filtrovat