Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Praha bude hledat nástroje k účinnější podpoře ekonomiky

2017-09-15 / Aktuální téma

Na 4. jednání se pro to vyslovila většina členů Pražské inovační rady. Rada je partnerskou platformou zástupců pražské samosprávy, výzkumných organizací, vysokých škol, podnikatelů a státních agentur, které v této oblasti působí. Účastníci jednání vyjádřili názor, že by město Praha mělo svou hospodářskou politikou usilovat o větší vliv na regionální ekonomiku.

Od roku 2009 Praha podpořila podnikání, výzkum a inovace z vlastních zdrojů částkou 305 mil. Kč, dalších více než 239 mil. Kč představuje spolufinancování již schválených projektů z Operačního programu Praha – pól růstu ČR z rozpočtu města, které doplňuje příspěvek Evropské unie. Do roku 2020 přesáhne tato částka 1 mld. Kč.

Ačkoli jsou pražské subjekty kvůli vysoké ekonomické výkonnosti regionu znevýhodněny v přístupu k některým podpůrným nástrojům, podnikatelský sektor tím zatím nijak výrazně netrpí. To však neznamená, že si Praha svou stávající pozici trvale udrží. Problémem, a to nejen pražským, zůstávají v nynějším období ekonomické prosperity lidské zdroje, resp. nedostatek vhodně kvalifikované pracovní síly. To je příklad faktoru, který může začít působit v neprospěch Prahy. Také značná aktivita jiných regionů v ČR i v zahraničí v podpoře inovací a podnikání může vést ke snížení atraktivity Prahy.

Aktivní přístup k podpoře hospodářství je tak pro město přirozenou odpovědí. „Praha může sehrát významnou roli v podpoře inovačních aktivit vlastní poptávkou po inovacích pro zlepšení služeb pro své obyvatele. Chceme také pracovat na zlepšení podnikatelského prostředí,“ říká k roli Prahy primátorka Adriana Krnáčová.

Zdroj: www.iprpraha.cz

Filtrovat

od 15.04.2024
do 15.04.2024
Všechny rubriky
Filtrovat