Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Zastupitelé schválili další projekty v OP PPR ČR

2017-09-19 / Aktuální téma

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory dalším projektům, které byly předloženy v rámci výzev Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpořeny budou aktivity nejen v oblasti vzdělání, vzdělanosti a zaměstnanosti, ale také záměry na poli výzkumu, technologického rozvoje a inovací, nebo udržitelné mobility a energetického rozvoje. V rámci programu tak bylo celkem schváleno již 282 projektů, a to v celkovém finančním objemu 3,3 mld. Kč.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 14. 9. 2017 schválilo poskytnutí finanční podpory vybraným projektům v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Mezi podpořené oblasti patří například Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, konkrétně projekty, které byly předloženy v rámci výzvy č. 9 Projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou – inovační vouchery a výzvy č. 11 Vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele. Schváleny byly také vybrané žádosti z výzvy č. 24 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe, mezi něž patří například projekt Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka zaměřený na výzkum kontaminace vod. Celková finanční výše podpory přesáhne 1 mld. Kč.

„V uvedené oblasti výzkumu, technologického rozvoje a inovací nám byla předložena řada skutečně zajímavých projektů. Za zmínku stojí například výzkum Endokrinologického ústavu, jehož cílem je vytvoření softwarového nástroje pro odhalení predispozice či diagnostiku jaterních těhotenských komplikací. Je tedy zřejmé, že vybrané projekty mají velký potenciál, a těší mě, že je můžeme v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR podpořit,“ uvedla radní pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dále schválilo projektové záměry přeložené v rámci výzvy č. 21 Posílení inkluze v multikulturní společnosti, výzvy č. 22 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti a výzvy č. 23 Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze. Další podpořenou oblastí tak bude Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. Mezi vybranými záměry se nachází například navýšení kapacity ZŠ U Obory v Městské části Praha 22 nebo projekt komunitního centra InBáze Mosty ke školám, jehož cílem je zvýšit kvalitu vzdělávání a podpořit začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem. Finanční podpora v této oblasti dosáhne objemu téměř 670 mil. Kč.

Podpora bude dále směřovat také do oblasti Udržitelná mobilita a energetické úspory. Konkrétně jde o projektový záměr přeložený v rámci výzvy č. 40 Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy, kterým je snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu.  Schválený projekt bude podpořen dotací ve výši 99,6 mil. Kč.

„Výzvy v Operačním programu Praha – pól růstu ČR jsou pro žadatele stále atraktivnější a schází se nám tu mnoho kvalitních záměrů ve všech podporovaných oblastech. Dosud jsme schválili 282 projektů v celkovém finančním objemu 3,3 mld. Kč a věříme, že toto číslo ještě významně vzroste. Ráda bych proto také zdůraznila, aby se zájemci a potenciální žadatelé neváhali obrátit na naše pracovníky s případnými dotazy. Vybrané projekty budou jistě pro Prahu a její budoucí rozvoj přínosem,“ doplnila Ropková.

Aktuální informace o Operačním programu Praha – pól růstu ČR jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách http://penizeproprahu.cz/

Filtrovat

od 14.07.2024
do 14.07.2024
Všechny rubriky
Filtrovat