Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Reakce HK ČR na zprávu o plnění programového prohlášení vlády

2017-09-26 / Aktuální téma

Hospodářská komora ČR nerozporuje fakt, že se současné vládě podařilo dosáhnout řadu svých (a především odborových) programových priorit, a to s významným přispěním mimořádného hospodářského růstu. Dosažené „úspěchy“ měly ale často negativní dopad na podnikatelskou sféru, navíc toto výjimečné období nebylo využito pro realizaci zásadních strukturálních reforem ani k dosažení minimálně vyrovnaných rozpočtů (s jedinou výjimkou) v posledních čtyřech letech.

Současná vláda zrušila druhý pilíř důchodového systému, ale nenabídla alternativu. Podobně co se týká zdravotnictví a sociálního systému – současná vláda se ani za výjimečně příznivé ekonomické situace nepokusila o reformování systému či alespoň o odvážné řešení nějaké konkrétní oblasti. „Dosluhující vláda si zvolila jako svůj univerzální recept zvyšování počtu státních zaměstnanců včetně masivního nárůstu jejich platů. Toto schválené zvýšení vyjde státní rozpočet ročně až na dvacet miliard korun,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Hospodářská komora neupírá vládě řadu jejích zásluh, ať se to týká výsledného přebytku hospodaření v loňském roce nebo faktu, že se v roce 2015 skutečně podařilo vyčerpat prostředky z fondů EU neobyčejně rychle. Nesmíme ale opomenout, že v novém programovacím období máme již teď obrovské zpoždění. Nerovnoměrnost čerpání prostředků z fondů EU, kdy meziroční výkyvy v řádu desítek miliard korun zásadním způsobem ovlivňují celkovou fiskální rovnováhu, jsou přitom významným problémem českých veřejných financí.

Nicméně kontrolní hlášení, přibývání nových sociálních dávek nebo série zvyšování minimální mzdy jsou příklady přístupu vlády k podnikatelům jako k těm, kteří jsou a priori „vinní“. Pokrok v digitalizaci byl učiněn pouze ve směru represí vůči byznysu, nikoliv směrem ke snížení regulatorní zátěže, která podnikatele trápí celé roky. V době nedostatku pracovních míst navíc veřejná sféra přetahovala zaměstnance ze soukromé sféry do tisíců nově vytvořených pracovních míst s rostoucími platy, na které ale vydělávají právě podnikatelé. Chybějící zaměstnanci a bezbřehá byrokracie jsou vedle regulatorní zátěže tím nejdusivějším pro rozvoj podnikání v České republice.

Pro Hospodářskou komoru jsou ale důležité i takové kroky, které současná vláda považuje za svůj neúspěch. Fakt, že neprošla legislativním procesem vládní novela zákoníku práce, považujeme za jeden z vůbec největších úspěchů Hospodářské komory ČR v posledním volebním období. „Podařilo se nám odvrátit řadu odborářských návrhů, které by české pracovní právo nevídaným způsobem znepružnily,“ dodal Dlouhý. Odbory měly ostatně celé toto období výsostní postavení ve vládě a plnily v podstatě roli čtvrté koaliční strany.       

Filtrovat

od 14.07.2024
do 14.07.2024
Všechny rubriky
Filtrovat