Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Cesta za řemeslem - nový projekt pro rodiče a děti

2017-10-03 / Aktuální téma

Podzim si mohou rodiny v Praze vyplnit dalším zajímavým způsobem. Hospodářská komora hl. m. Prahy a MHMP pro ně připravují projekt Cesta za řemeslem, který probíhá pod záštitou pražské radní pro školství a evropské fondy Ireny Ropkové. 

Tesař, krejčí nebo snad farmaceutický chemik?

Na několika pražských středních odborných školách se od října během sobot budou konat řemeslné dny pro celé rodiny. Cílem je získání základních manuálních dovedností, poznání zajímavých řemesel, setkání s odborníky z cechů a středních škol, ale i se studenty jejich posledních ročníků, kteří se v rámci sobotních setkání stanou empatickými učiteli.

Rodiče a jejich děti si v rámci nabídky nového projektu budou vybírat sobotní program z více variant. Přímo v odborných učebnách daných škol si mohou vyzkoušet konkrétní řemesla. Nabídka středních škol je patřičně pestrá. Zedník, strojník, tesař, krejčí, autolakýrník, ale třeba i aranžér, farmaceutický chemik, umělecký truhlář, čalouník a další. Jde jen o to, jaká řemeslná dovednost rodinu zajímá.

Roman Pommer je předsedou představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy a řemeslo a odborné vzdělávání vnímá v současnosti jako naprostý základ. „Náš projekt řemeslných kroužků pro školáky se jmenuje - Kdo umí, ten umí aneb vtáhnout rodiče do hry,“ říká. „Jsem proto velice rád, že v rámci dalšího projektu HKP Cesta za řemeslem se nám skutečně daří rodiče do té pomyslné hry vtáhnout! Spolu se svými dětmi dostávají výbornou možnost, jak prožít aktivním způsobem volný čas. Získají novou zkušenost a zručnosti, jaké se v životě hodí. Oceňuji i to, že řemeslné činnosti, které se budou konat v odborných učebnách daných škol, povedou nejen odborní pedagogové a mistři z cechů, ale i studenti posledních ročníků. Půjde o sympatické mezigenerační propojení se skvělým výsledkem. Rodiče i děti se něco nového naučí, domů si přinesou výrobek a hlavně zážitek, který opět mohou sdílet společně.“

Akční zážitek pro celou rodinu

Radní Irena Ropková vnímá podporu technického vzdělávání a polytechnické výchovy jako jednu z priorit své práce. V tomto případě si uvědomuje, že jde i o podporu společného sdílení volného času rodičů a dětí. Navíc formou zajímavou a atraktivní.

„Podpora zájmu o řemesla a manuálních dovedností dětí mě skutečně velmi zajímá,“ uvádí radní Ropková. „Vnímám, že už dochází  k určitému posunu společenského smýšlení. Stále více si uvědomujeme, že dobrý instalatér nebo šikovná kadeřnice si mohou vydělat daleko více peněz, než průměrný absolvent střední školy. Snažíme se dnes proto nejen děti, ale právě i jejich rodiče oslovit prostřednictvím různých projektových dnů, které střední školy pořádají. Žáci i rodiče tu mají příležitost se s oborem seznámit. Zjistí, co se na dané škole děje a jak to tam vlastně vypadá. Uvědomí si, že ve většině případů jde během studia především o ovládání špičkových moderních přístrojů a znalost zcela nových technologií. Pokud je v Cestě za řemeslem možnost oslovit rodiče a děti i v rámci sobotních dopoledních aktivit, kdy čas v odborné učebně prožijí spolu, je to přece úžasné. Z toho důvodu se domnívám, že projekt Cesta za řemeslem má smysl a pro rodinu to může být moderní a velice akční zážitek. Navíc tu děti mohou získat i cennou inspiraci pro své budoucí profesní směřování.“

Od října 2017 máte možnost zažít spolu se svými dětmi řemeslo na vlastní kůži. Hledejte proto informace o Cestě za řemeslem!

Více na www.cestazaremeslem.cz

Filtrovat

od 14.07.2024
do 14.07.2024
Všechny rubriky
Filtrovat