Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Hospodářská komora: Čeští podnikatelé masivně investují do svých zaměstnanců a strojů

2017-10-04 / Aktuální téma

Z nejnovějšího šetření Hospodářské komory mezi podnikateli vyplývá, že podnikatelé letos masivně investují do svých zaměstnanců a pořizování a modernizace strojů a technologií. Tento trend by měl v roce 2018 dokonce zesílit, třeba do strojů a technologií očekává největší nárůst investic na 43 procent tuzemských podnikatelů. Za největší bariéry pro podnikání v roce 2018 podnikatelé, ale považují nedostatek kvalifikované pracovní síly, administrativní zátěž a vůbec vysokou míru státní regulace.

Podle zpřesněných dat Hospodářské komory letos v ČR zvýšilo mzdy svým zaměstnancům celých 82 % zaměstnavatelů, zaměstnance letos navíc čekají ještě 13. platy a další benefity. Zaměstnanci si letos polepšili na mzdách nejčastěji o 5 a více procent. Více než 7procentní nárůst mezd hlásí dokonce každá šestá firma v zemi. Většina firem bude zvyšovat mzdy i v roce 2018, třetina zaměstnanců si polepší o více než pět procent. Žádná firma přitom nepředpokládá, že by musela mzdy snižovat.

Ani tak vysoký růst mezd stávajících zaměstnanců ale podle Hospodářské komory nevyřeší problém, kterým je nedostatek kvalifikované pracovní síly. Podnikatelé to označují za největší překážku rozvoje podnikání pro letošek i rok 2018. V současnosti je přitom neobsazeno na 200 tisíc pracovních pozic.

„Pokud chceme, aby česká ekonomika rostla v příštích letech, jsou nutná zásadní dlouhodobá systémová opatření. Tedy reforma vzdělávání, mobilizace „neaktivních“ skupin obyvatelstva – například žen pečujících o děti nebo o staré rodiče. Operativní řešení spočívá v odstraňování bariér při náboru zahraničních pracovníků,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Podle Hospodářské komory by se politici měli zaměřit na problematiku flexibility trhu práce.Například mateřská dovolená patří v ČR k nejdelším na světě a matky na rodičovské nejsou k návratu do zaměstnání efektivně motivovány. V tomto směru Hospodářská komora prosazuje větší vládní podporu částečných úvazků, které by kromě matek s malými dětmi motivovaly také lidi v důchodovém věku, zejména v době, kdy zaměstnavatelé trpí akutním nedostatkem pracovních sil.

Komorový barometr také znovu potvrdil, že tuzemské zaměstnavatele brzdí dlouhodobě vysoká odvodová zátěž, která patří mezi vůbec nejvyšší mezi vyspělými zeměmi světa. Hospodářská komora dlouhodobě prosazuje její snížení, aby si české firmy udržely svou konkurenceschopnost se zbytkem světa. Zároveň by si přilepšili na mzdách i jejich zaměstnanci.

Hospodářská komora mapovala i další překážky podnikání. Celkem 65 % firem odpovědělo, že se regulatorní zátěž v roce 2017 oproti loňsku zvýšila. Snížení této zátěže přitom vnímala pouhá 2 % respondentů. „Do obecné regulatorní zátěže se přitom řadí například netransparentnost právního rámce, platební a jiné povinnosti v daňovém systému, administrativní a další činnosti přímo nesouvisející s podnikáním, náročnost komunikace mezi podnikatelem a státem nebo omezování podnikatelské svobody,“ upřesňuje ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Ladislav Minčič. 

V této souvislosti na včerejší předvolební diskusi podnikatelů s politiky, kterou uspořádala Hospodářská komora v pražském Florentinu, politici slíbili podnikatelům pomoc. Zda své sliby naplní, se reálně prokáže příští týden v Senátu, kde se čeká hlasování o zavedení Právního elektronického systému pro podnikatele (PES), který by měl podnikatelům zpřehlednit jejich povinnosti vůči státu a snížit byrokratickou zátěž.

Téměř 96 % všech firem plánuje v druhém pololetí letošního roku zdražovat své produkty nebo zachovat současné ceny. Roli v tom hrají nepochybně i zvýšené náklady na zaměstnance a situace na trhu práce. Firmy tak pokračují v trendu z předchozího pololetí, avšak plánované zvýšení cen avizuje jen 18 % firem (na rozdíl od 30 % z prvního pololetí), zbylých 78 % hodlá zachovat své stávající ceny. Z odvětvového hlediska nejvíce podniků plánuje zvyšovat ceny ve zpracovatelském průmyslu (24 %), v těsném závěsu je stavebnictví (23 % firem).

V rámci Komorového barometru měli podnikatelé vybrat celkem pět věcí, které by si nejvíce přáli od příští vlády. Na 77 % podnikatelů by si přálo především snížení regulatorní zátěže podnikatelů. Celkem 67 % respondentů by nejvíce ulehčilo snížení daní a/nebo odvodů. Mezi nejčastěji zmiňovanou trojici přání se s 45 % dostala vymahatelnost práva.

Do ankety se zapojilo 429 podnikatelských subjektů napříč kraji a odvětvími, převážně mikro a malé podniky do 50 zaměstnanců.

Komorový barometr reflektuje každodenní problémy podnikání i celkovou ekonomickou situaci v zemi. Anketa je organizována s půlroční periodicitou v 15tisícové členské základně Hospodářské komory ČR a výsledky průzkumu se využívají při činnosti Hospodářské komory ČR ve vztahu k orgánům státní správy, evropským podnikatelským reprezentacím a také k představitelům Evropské komise. Dále se uplatňují při predikci statistických výsledků výkonnosti české a evropské ekonomiky.

Filtrovat

od 14.07.2024
do 14.07.2024
Všechny rubriky
Filtrovat