Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Senátoři zamítli zavedení „podnikatelského psa“

2017-10-12 / Aktuální téma

Časté změny zákonů, nařízení a vyhlášek, jejich nejednoznačný výklad a aplikace do praxe, ale i náročná komunikace mezi podnikatelem a státem způsobují nejen podnikatelům takové potíže, že dnes i při dobré vůli nevědí, jaké povinnosti vůči státu musí plnit. Změnit to mohl Právní elektronický systém již více než rok vyvíjený Hospodářskou komorou, za kterým stojí přední odborník na e-government v ČR, tvůrce CzechPointů nebo datových schránek.

Řadu výhrad kritiků Hospodářská komora považuje za zástupné. Rovněž upozorňuje, že v pozadí proti zavedení podnikatelského PSA, který měl prokopat cestu k odstraňování byrokracie, lobbovali především státní úředníci, kteří si nepřejí v naší zemi změnu.

„Jejich postoj je pochopitelný, protože jim přibude práce. Naší snahou ale je, aby lidi zákonům rozuměli. Vzkazujeme, že Hospodářská komora nepoleví. Naopak. Bude pokračovat ve vývoji tohoto systému pro podnikatele navzdory vaší snaze tomu zabránit,“ vzkázal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý kritikům.

PES zavádí, aby stát při tvorbě každého nového zákona vydal i soupis povinností, které podnikatelům ukládá. A pokud by daná povinnost nebyla vyjmenovaná, nemohl by ji stát po podnikateli vymáhat. Hospodářská komora tím chce zkvalitnit normotvorbu a zajistit závaznost státu stejně, jako stát zavazuje podnikatele. To je také důvod, proč tento „bič podnikatelů na stát“ by měl projít standardním hlasováním i v Parlamentu. Komora zároveň chce, aby s těmito otevřenými daty mohl pracovat kdokoli v ČR, nejen sama podnikatelská organizace.

„Není přece normální, aby stát neuměl lidem a potažmo podnikatelům říct, jaké povinnosti jim ukládá. Podnikatelé mají podnikat, a ne se brodit stovkami zákonů, dotazníků, příkazů či dnes a denně čelit vzájemně se odporujícím kontrolám,“ doplňuje Dlouhý.

Podporu pro zavedení elektronického nástroje umožňujícího firmám a živnostníkům spravovat plnění jejich povinností přes internet Hospodářská komora získala napříč politickým spektrem. Až teprve v Senátu ale narazila na kritiku. Mimo jiné, že návrh je protiústavní, že by podnikatelé byli zvýhodněni, nebo že by Hospodářská komora získala větší moc.

Podle Hospodářské komory podnikatelé budou mít výhodu v tom, že na rozdíl od běžného občana budou znát své povinnosti, obecně ale podléhají i větší regulaci než nepodnikající fyzické a právnické osoby, výhodnější zacházení pro určitou skupinu adresátů práv je v českém právním řádu běžné, např. v případě možnosti uplatnění daňových paušálů, která neexistuje pro zaměstnance a zároveň, že je to první krok k reformě s cílem větší srozumitelnosti právního prostředí pro všechny – pravděpodobně budou následovat i přehledy povinností nepodnikajících fyzických a právnických osob.

Zároveň podotýká, že na předvolební diskusi podnikatelů s lídry politických stran konané minulý týden na půdě Hospodářské komory se více než trefně ostatních politiků zeptal i předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura: Vyjmenovat povinnosti podnikatelů je protiústavní?

Za absurdní Hospodářská komora považuje tvrzení, že PES ji přináší moc. Naopak Hospodářské komoře přibude práce s přípravou systému, musí do něj investovat své vlastní prostředky. Cílem ale je zpřehlednit členům Hospodářské komoře a všem podnikatelům jejich povinnosti. Tím, že by Hospodářská komora poskytovala podnikatelům správu jejich povinností přes internet, nemůže větší moc nikterak získat.

Proti Právnímu elektronickému systému nebrojí jen někteří úředníci a legislativci. Hospodářská komora považuje za nepochopitelnou roli, kterou se sehrál Svaz průmyslu a dopravy. „Místo konstruktivního hledání řešení problémů podnikatelů, se Svaz postavil na stranu státních byrokratů proti podnikatelům, když žádal dopisem Senát, aby návrh Hospodářské komory zamítnul, a zároveň se přihlásil k tomu, že chce tuto myšlenku realizovat,“ podotkl Dlouhý.

Hospodářská komora má již předjednáno s řadou poslanců, že návrh na zpřehlednění povinností podnikatelům předloží jako poslaneckou iniciativu znovu po volbách v nové Poslanecké sněmovně.

Zároveň je Hospodářská komora připravena spustit vybrané služby Právního elektronického systému podnikatelské veřejnosti bez ohledu na dnešní výsledek v Senátu, tzn. i bez zákona.

K projektu se už přihlásily advokátní kanceláře, poradenské agentury a IT firmy. Kdyby zákon prošel legislativním procesem, zaznamenali jsme i úmyslu nominovat jej také na Zákon roku. S těmito společnostmi provede Hospodářská komora analýzu podnikatelské legislativy a bude do systému vkládat povinnosti, které dokážou identifikovat. Zároveň budou vydávat podněty vládě, aby nesrozumitelné paragrafy a duplicity vysvětlila.

Filtrovat

od 03.12.2022
do 03.12.2022
Všechny rubriky
Filtrovat

Časopis HKP