Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Konference a Obchodní fórum v Istanbulu

2024-03-08 / Aktuální téma

V závěru minulého týdne proběhla v Tureckém Istanbulu společná Česko-Turecká konference a obchodní fórum PRIAC & ITOTAM, která byla zaměřena na problematiku rozhodčího řízení a obchodní právo. Na základě speciálního pozvání od zástupců PRIAC-Mezinárodního rozhodčího soudu v Praze, se konference účastnila také dvoučlenná delegace zástupců Hospodářské komory hl. m. Prahy, složená z předsedy představenstva JUDr. Petra Michala a člena představenstva JUDr. Vladimíra Kremlíka.

Mezi cíli naší delegace byla nejen účast na takto prestižní akci, která se konala pod záštitou významných institucí, ale také navázání obchodních kontaktů a v neposlední řadě osobní schůzka se zástupci Istanbulské obchodní komory – ITO v čele s jejím prezidentem. „Jednání s nejvyšším zástupcem, tak významné a vážené instituce, jakou Istanbulská komora bezesporu je, bylo pro mě velikou ctí. I přes naprostý nepoměr velikosti obou komor, jsme našli společné průsečíky pro vzájemnou budoucí spolupráci. V letošním roce se na žádost protistrany budeme iniciativně zabývat primárně spoluprací na tématech energetiky, dopravy a vody,“ poznamenal k proběhlému jednání předseda Pražské hospodářské komory.

O konferenci:

Konference a obchodní fórum PRIAC & ITOTAM se koná 7. a 8. 3. za podpory Zastupitelského úřadu ČR v Ankaře, Generálního konzulátu ČR v Istanbulu, CzechTrade, Svazu průmyslu a dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Velvyslanectví Turecké republiky v Praze, Honorárního konzulátu Turecka v Brně a řady dalších subjektů a institucí.

Cílem této vysoce profilované akce je poskytnout platformu pro navázání přímých kontaktů mezi podnikateli z ČR a z Turecka, zejména ve vybraných hospodářských oblastech, a současně představit obchodní a investiční prostředí v obou zemích. Akce se koná za podpory diplomatické a konzulární mise ČR v Turecku, diplomatické mise Turecka v Praze, jakož i za pomoci agentury CzechTrade, Ministerstva financí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu, Svazu průmyslu a dopravy a dalších institucí, stejně jako řady resortů a institucí Turecké republiky. Obchodní fórum je vzájemně propojeno s konferencí pořádanou partnerskými stálými rozhodčími institucemi – ITOTAM – Mezinárodním Mediačním a Arbitrážním Centrem při Istanbulské obchodní komoře a PRIAC – stálým Mezinárodním rozhodčím soudem v Praze při ČMKBK. Program za Českou stranu zahájí mimo jiné J. E. velvyslanec ČR v Turecku (příp. podle okolností Generální konzulka ČR v Istanbulu) a další osoby.

Obchodní fórum je zvláště určeno pro podnikatele z těchto oblastí: energetika, obnovitelné zdroje, včetně strojírenství a stavebnictví v energetickém sektoru; stavebnictví a strojírenství; důlní průmysl; logistika; zdravotnictví a zdravotnická infrastruktura; věda.

Fotogalerie

Filtrovat

od 26.05.2024
do 26.05.2024
Všechny rubriky
Filtrovat