Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Jsou VRT klíčem k budoucnosti udržitelné mobility?

2023-10-16 / Nezařazeno

Hospodářská komora hl. m. Prahy, STŘEDOEVROPSKÝ INSTITUT PRO ROZVOJ DOPRAVY, z.ú. ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou Západočeské univerzity v Plzni tradičně uspořádali v RICE (výzkumném centru Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni) kulatý stůl na téma "Jsou VRT klíčem k budoucnosti udržitelné mobility?".   

Zabývali jsme se potenciálem VRT pro další rozvoj veřejné dopravy a mobility u nás – zaměřili se na přínosy a účel projektu VRT – ekonomické, environmentální i sociální důsledky této ambiciózní infrastrukturní iniciativy. Dále jsme zabývali potenciálem zkrácení cestovních časů a zvýšení konektivity, dopad na regionální rozvoj a tvorbu pracovních míst a úlohu VRT při přechodu do nízkouhlíkové budoucnosti. Stranou nemohly zůstat právní aspekty majetkoprávní přípravy výstavby VRT s akcentem na přípravu staveb, povolovací procesy a překážky hladkého průběhu příslušných řízení.

Setkání zahájil nezávislý železniční expert Miroslav Haltuf a pan děkan Zdeněk Peroutka. Pak již následovalo úvodní slovo jeho excelence španělského velvyslance pana Alberto Moreno Humeta. Španělsko předsedá Radě EU až do 31.12.2023. Následovala video zdravice pana Kristiana Schmidta z Evropské komise, který je ředitelem odboru pozemní dopravy DG MOVE) a video zdravice jeho excelence francouzského velvyslance pana Alexise Dutertre.

Pak již následoval první blok s názvem „VRT JAKO KLÍČ K BUDOUCNOSTI UDRŽITELNÉ MOBILITY“, kde vystoupili pan Luboš Knížek z Ministerstva dopravy s příspěvkem „Rychlá spojení - prosperita regionů, pan Mojmír Nejezchleb ze Správy železnic s příspěvkem „Aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí v České republice“, pan Martin Švehlík ze Správy železnic s příspěvkem „VRT jako klíč k budoucnosti udržitelné mobility“, paní Katarzyna Dąbrowska z CPK Polsko s příspěvkem „VRT jako klíč k budoucnosti udržitelné mobility - plány v Polsku a evropském regionu“, závěrečný příspěvek „ Vysokorychlostní železniční doprava jako součást trvale udržitelné dopravy“ v tomto bloku měl pan Lukáš Týfa z Fakulty dopravní ČVUT. 

Pak následoval druhý blok s názvem „PŘÍNOSY VRT K UDRŽITELNÉ MOBILITĚ“, kde vystoupili pan Martin Hořínek za ŽESNAD s příspěvkem „Přínosy VRT k udržitelné mobilitě z pohledu nákladní dopravy“, pan Petr Moravec za SVOD Bohemia s příspěvkem „Udržitelné propojení VRT s konvenční sítí“, pan Jiří Pohl ze Siemens Mobility s příspěvkem „Energetický význam a přínos vysokorychlostního železničního systému“ a pan děkan Zdeněk Peroutka s příspěvkem „Vysokorychlostní tratě“. 

Závěrečný blok nesl název „AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAV VRT S OHLEDEM NA ROZVOJ ÚZEMÍ, PŘÍNOSY PRO REGIONY A OBCE“, ten zahájil svým vystoupením „Přínosy VRT pro obce a regiony“ za Svaz měst a obcí České republiky pan Daniel Čmelík, dále pokračovali pan Vladimír Arnošt s příspěvkem „Jak postavit VRT a zároveň nepoškodit krajinu?“, pan Miroslav Marada z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s příspěvkem „Vlivy vysokorychlostních železničních spojení na dostupnost a regionální rozvoj“ a závěrečný příspěvek „Právní aspekty majetkoprávní přípravy výstavby VRT“ měla paní Barbora Vlachová z Advokátní kanceláře Císař Smutný Češka. 

Jsme hrdí, že jsme se shora uvedenými odborníky mohli prodiskutovat i trochu jiný pohled na výstavbu vysokorychlostních tratí. Jenom času se nám nedostávalo. Namísto v 15.00 jsme končili po 17.00 hod. Jako ministr jsme vždy říkal, že týden by měl mít 8 pracovních dní.

Děkujeme partnerům kulatého stolu, a to společnostem Škoda Transportation, Siemes Mobility a a Stadler. 

Velké poděkování patří panu profesorovi Peroutkovi. Nebyli bychom to my, abychom nezačali připravovat něco zcela nového... TO BE CONTINUED.

Autor: JUDr. Vladimír Kremlík, předseda Dopravní sekce HKP

Filtrovat

od 15.04.2024
do 15.04.2024
Všechny rubriky
Filtrovat