Zprávy a novinky
Zpět na novinky

TZ - Mezinárodní konference „Nízkoemisní vnitrozemská plavba & Evropa“

2023-09-20 / Aktuální téma

Ve středu 20. 9. 2023 uspořádal senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci se STŘEDOEVROPSKÝM INSTITUTEM PRO ROZVOJ DOPRAVY, z.s., Hospodářskou komorou hl. m. Prahy, a s odbornou podporou Ředitelství vodních cest ČR jednodenní konferenci s názvem Nízkoemisní vnitrozemská plavba & Evropa. Cílem konference bylo představit nové trendy u pohonů plavidel nejen v různých zemích Evropy, ale i na domácí půdě. Nejde pochopitelně jen o oblast výzkumu a vývoje, ale také již konkrétní zkušenosti s jednotlivými praktickými aplikacemi.

Ve všech dopravních oborech probíhá intenzívní hledání odpovědí na dopravní cíle programu European Green Deal („Zelená dohoda pro Evropu“), kde mají mít v oblasti nákladní dopravy významný podíl, železnice a vnitrozemská plavba, a to zejména pro své nízké energetické nároky. To je důležité nejen z hlediska klimatických cílů, ale i z důvodů ekonomických, kdy lze pro příští období oprávněně očekávat vyšší ceny energií; energeticky šetrnější přeprava nákladů tedy bude bezesporu „žhavým“ tématem.

Mezi prezentujícími odborníky byli představitelé z oblasti výzkumu a vývoje, výroby lodí, dodavatelů inovativních pohonů lodí, rejdařů, i uživatelů plavby, a to Německa, Nizozemí, Belgie, Francie i ČR. Přednesené příspěvky se zabývaly jak elektrickými pohony, tak pohony vodíkovými – ať už s využitím palivových článků, tak přímým spalováním tohoto média. Pro naplnění cílů uhlíkové neutrality ve vnitrozemské vodní dopravě existují i další technologická řešení, včetně hybridních pohonů a biologických paliv. Při jejich užití hraje velkou roli i ekonomika provozu. Příležitostí je jejich uplatnění i v nákladní vodní dopravě v České republice, kde vzorovým příkladem je doprava kameniva do Prahy pro betonárny Rohanský ostrov a Libeň. Budoucnost praktického užití alternativních pohonů je i u osobních lodí a rekreačních plavidel.

Výsledky konference by měly oslovit nejen zákonodárce, ale i veřejnou správu na státní, krajské a municipální úrovni. Proto byli mezi zvanými hosty zástupci obou komor Parlamentu ČR, Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, a také zástupci samospráv, akademického prostředí i podnikatelské sféry. Konference by měla přinést především impuls, který zpopularizuje již dosažené výsledky, a současně podpoří další výzkum, vývoj i konkrétní aplikace v této oblasti. V neposlední řadě jde i o větší pozornost „decision makers“ při podpoře vývoje a aplikace nových pohonů a příslušné infrastruktury pro vnitrozemskou plavbu, která v této oblasti zatím zůstává poněkud stranou.

Konference představovala rovněž startovací výstřel pro Hospodářskou komoru hl. m. Prahy a STŘEDOEVROPSKÝ INSTITUT PRO ROZVOJ DOPRAVY, z.s., kteří mají v úmyslu na přelomu podzimu a zimy představit „DESATERO PRO PRAHU a její nákladní dopravu“ včetně přehledu nezbytných opatření, které bude zcela nezbytné realizovat. Na zpracování těchto dokumentů se budou podílet odborníci napříč jednotlivými mody dopravy a city logistiky. Cílem je snížení nákladní dopravní zátěže v centru města. Stejnou cestou jdou i další evropské metropole, jako jsou Paříž, Berlín, či Brusel. Také tam často zapojují do systému city logistiky vodní dopravu, což je pochopitelné – lodě nezatěžují městské ulice, nepůsobí nehody a výrazně méně zatěžují životní prostředí exhalacemi a hlukem.
Přínosný a navýsost ilustrativní byl i závěr konference, který se uskutečnil na palubě moderní elektrické osobní lodi na Vltavě.

Filtrovat

od 15.04.2024
do 15.04.2024
Všechny rubriky
Filtrovat