Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Shromáždění delegátů Hospodářské komory hl. m. Prahy zhodnotilo svoji roční činnost a zvolilo si vedení na další období.

2023-02-14 / Nezařazeno

Shromáždění delegátů Hospodářské komory hl. m. Prahy zhodnotilo svoji roční činnost a zvolilo si vedení na další období.

Účastníci Shromáždění delegátů Hospodářské komory hl. m. Prahy na svém únorovém zasedání vyslechli zprávu o činnosti představenstva, ve které předseda JUDr. Petr Michal hodnotil obecně činnost komory, včetně pořádaných akcí a dalších aktivit. Konkrétně zmínil provedené průzkumy veřejného mínění, které odhalily nejpalčivější problémy, jež byly na nadcházejících akcích veřejně řešeny a diskutovány. Jako zásadní byla pojmenována problematika dopravy a v závěsu otázky bydlení.

Jako zásadní byl zmíněn Projekt iKAP II., ve kterém je HKP hlavním partnerem a realizátorem celé řady věcných aktivit. Jedná se přitom již o pátý projekt v řadě, který na toto téma pomohla HKP připravit a realizovat. Intenzita realizace je přitom nemalá. Průměrný počet realizovaných aktivit byl na hodnotě více než 20 jednotlivých akcí každý jeden pracovní den. Podařilo se mimo jiné vybudovat a předat 18 nových odborných multimediálních učeben pro pražské školy, zrealizovat stovky vzdělávacích aktivit a obsloužit více než 30 tisíc zapojených osob.

Z oblasti práce sekcí, vyzdvihl předseda aktivity dvou z nich Dopravní sekce a Energetické sekce HKP, které mohou být příkladem pro práci ostatních sekcí.

Shromáždění delegátů potvrdilo svojí volbou JUDr. Petra Michala, jako předsedu představenstva i na další volební období 2023-2026. Jako místopředsedou představenstva budu v následujícím období pracovat pánové Blažek, Finger a Šindelář. Za členy představenstva byli zvoleni pánové Anzenbacher, Hadinec, Kremlík, Lukáč, Pajonk, Randa a Vojta. Stávající členy Dozorčí rady pana Diviše a paní Fišnarovou doplní pan Janata.

Filtrovat

od 26.05.2024
do 26.05.2024
Všechny rubriky
Filtrovat