Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Hospodářská komora hl. m. Prahy představila nástroj pro rating udržitelnosti v Česku. Rating je první svého druhu na českém trhu, který lze použít i pro malé a střední firmy.

2023-01-26 / Projekty HKP

Hospodářská komora hl. m. Prahy (HKP) vyvinula unikátní ratingový nástroj CSI (Corporate Sustainability Index). CSI zpřístupní certifikaci ESG širšímu okruhu podniků, které se nemohou pouštět do dlouhých a náročných auditů. České firmy tak získají snadnější přístup k bankovnímu financování, kvalifikaci pro získání veřejných zakázek či dotací a také konkurenční výhodu mezi dodavateli velkých odběratelů. HKP tento nástroj vytvořila s využitím expertízy advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný a renomovaného partnera světových finančních institucí CRIF.

ESG už dávno není abstraktní pojem. Vzhledem k tomu, že se principy ESG stávají závazné, musí k jejich praktickému uchopení dojít co nejdříve. Čím má firma propracovanější ESG strategii, tím hodnotnější je. Má přístup k úvěrům a veřejným financím, pozitivně se na ni dívají akcionáři, obchodní partneři i zaměstnanci. A protože hájíme zájmy malých a středních podniků, nemůžeme je nechat napospas. Musíme jim připravit prostředí, které jim usnadní jejich podnikání,“ vysvětluje předseda představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy Petr Michal.

Firmy se proto už teď mohou prokázat svou mírou udržitelnosti pomocí ratingového nástroje CSI. Na webových stránkách https://www.csindex.cz/ zadá firma požadavek, na základě kterého HKP zpracuje analýzu činnosti podniku, a následně vyhodnotí její míru udržitelnosti. Celý certifikační proces firmám zabere v průměru 10 pracovních dní.

Firmy, které následně obdrží potvrzení o správném nastavení všech ESG principů, budou mít snadnější přístup k bankovnímu financování. Výrazně se tím zlepší i jejich situace mezi konkurenty, protože velcí odběratelé budou muset při výběru svých dodavatelů zohledňovat nejen cenu, ale i také to, zda je podnikání dodavatelů udržitelné,“ dodává předseda představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy Petr Michal.

Povinnost dodržovat ESG principy se od roku 2025 dotkne všech firem nad 250 zaměstnanců a do roku 2027 i malých a středních firem.  Například banky a veřejní zadavatelé ale tyto údaje vyžadují již nyní. Cílem správného nastavení udržitelnosti společností je zlepšení řízení společností a jejich fungování ve všech oblastech ESG – environmentální, sociální a dobrého řízení. To mimo jiné zvýší možnosti bankovního financování, umožní do budoucna účast ve veřejných zakázkách, které jsou již teď ovládané principem sociálně environmentálního zadávávání a zajistí udržení konkurenční výhodu včasným splněním zákonné reportovací povinnosti.

Filtrovat

od 21.06.2024
do 21.06.2024
Všechny rubriky
Filtrovat