Zprávy a novinky
Zpět na novinky

ESG může posílit odolnost malých a středních firem

2022-11-10 / Nezařazeno

Vysoké ceny energií už plně doléhají na české firmy. Některé z nich – a mezi ně patří také malé a střední podniky – uvažují o dočasném, nebo dokonce i trvalém uzavření svého provozu. Zářijový průzkum společnosti The Ship ukázal, že vysoké ceny energií negativně ovlivňují více než osmdesát procent českých firem. Podnikatelé a manažeři hledají řešení a změny v legislativní regulaci nebo ve zcela novém nastavení pravidel. V době, kdy čelíme energetické krizi, se totiž každým dnem zvyšuje tlak na úspory při využívání energií.

Firmy se proto stále více ohlížejí po ESG standardech (environmental, social a governance). ESG však není a nebude jen povinností dopadající na velké korporace a konglomeráty, zejména ty průmyslové, které jsou nyní pod tlakem právě kvůli vysokým cenám energií. Politika ESG se postupně dostane i ke středním a malým podnikům, a to ze všech oborů. Evropská unie svůj cíl udržitelnosti postupně rozšiřuje z největších hráčů na trhu až na drobné podnikatele a živnostníky.

Deklarovaným důvodem není jen samotná snaha o dosažení uhlíkové neutrality, tedy nulové emise oxidu uhličitého napříč celou Evropskou unií.

Je to především snaha o nastavení našich trhů, aby lépe čelily vnějším tlakům a otřesům, kam můžeme zařadit právě energetickou krizi nebo dopady pandemie covidu. Je to zkrátka úsilí vytvořit trh, který bude samostatný a do určité míry nezávislý na vnějších vlivech.

Naproti tomu stále slýcháme, že politika ESG, Green Deal, Fit for 55 a další předpisy a strategie jsou cestou ke konci prosperity a že tato politika povede k zániku průmyslu, poklesu hospodářství nebo k nesmyslnému zatěžování společností. Politika udržitelnosti ale může přispět ke schopnosti snášet otřesy, jako je energetická krize, díky požadavkům na úspornost a modernizaci společností. Dlouhodobě by se tedy měly firmy zaměřit na celkovou vlastní transformaci a naplno přejít do moderního podnikatelského světa.

ESG, které se ostatně netýká jen ekologie, má za cíl připravit firmy na tato budoucí rizika – ať už přes regulaci financování, investování, povinnosti reportingu a zveřejňování dat, či tvrdou regulací. Politiku ESG je proto možné vnímat jako jeden z nástrojů k posilování odolnosti podniků.

Evropská unie moc dobře ví, že podnikatele k těmto změnám musí motivovat, anebo tlačit, a proto se snaží vytvořit výhodnější podmínky na trhu pro ty, kdo tyto povinnosti budou plnit. To se týká například přístupu k výhodnějšímu financování oproti těm, kdo podmínky nesplní. Účast firem ve veřejných zakázkách bude omezena pro ty, kdo nebudou udržitelní, a dokonce i dodavatelé do velkých podniků budou muset být schopni prokázat svou udržitelnost.

Velmi brzy proto můžeme očekávat postupnou úpravu povinností, které mohou těm, kdo se snaží dosáhnout ekologicky čistého výsledku, výrazně zlepšit roli na trhu a zvýšit konkurenceschopnost. Malé a střední podniky by proto měly být ve střehu a zmiňovaná tři písmenka (ESG) brát vážně. Připraveným štěstí přeje, což v krizi platí dvojnásobně.

Autor: JUDr. Petr Michal, předseda představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy

Filtrovat

od 21.06.2024
do 21.06.2024
Všechny rubriky
Filtrovat