Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Petr Michal: Politici a jejich řešení dopravy? Prahu mění ve virtuální prostředí

2022-09-20 / Aktuální téma

Průzkum, který vypracovala společnost STEM/MARK pro Hospodářskou komoru hlavního města Prahy v srpnu letošního roku na téma Budoucnost Prahy, ukázal, co Pražany v současné době trápí nejvíce. Podle průzkumu provedeného na reprezentativním vzorku 505 respondentů to je „neschopnost, chaos, neřešení důležitých věcí“ a také „dopravní problémy a kolony“. Více než 45 procent respondentů je nespokojeno se současnou politickou situací na magistrátu oproti zhruba 38 procentům, kteří jsou spokojeni. Celkově tedy převažuje negativní hodnocení. To není příliš lichotivé hodnocení pro stávající pražskou koalici.

Pražané chtějí co nejdříve zlepšit dopravu a bez problémů dojet z jednoho konce Prahy na druhý. Vedle toho požadují nová místa pro parkování, a to nejen v centru metropole, ale i na jejích okrajích. Výplývá to z témat, která vyšla z průzkumu jako nejproblematičtější a na jejichž řešení by se měl magistrát zaměřit. Více než 40  procent respondentů v  této souvislosti zmínilo právě automobilovou dopravu a parkování.

Prioritou politických sil, které mají ambici vládnout hlavnímu městu další čtyři roky, tedy rozhodně musí být dostavba Městského okruhu a dobudování chybějících úseků Pražského okruhu, a to zejména mezi dálnicí D1 a dálnicí D11, aby se ulevilo celému jihovýchodu Prahy včetně Jižní spojky. Nejen Pražský okruh, ale i ten Městský využívají vedle Pražanů lidé z  celé země, proto je nutné, aby se na financování obou staveb podílel stát.

Neschopnost, chaos a neřešení důležitých věcí zmiňované v průzkumu odkazují mimo jiné i na nekoordinovanost dopravních uzavírek ve městě. Je důležité, aby proces oprav a výstavby probíhal kontinuálně a aby na tuto trvalost probíhajících prací bylo spolehnutí. Navenek se totiž může mnohdy zdát, že se dlouho neděje nic a za pár let se najednou a všude rozkopou silnice, což ve skutečnosti takto není.

Zmiňovaný chaos dále souvisí s nedostatkem parkovacích míst, což je způsobeno i malým počtem parkovacích domů u stanic metra na okrajích Prahy. Právě tady by měli lidé přijíždějící do hlavního města za prací nechat svá auta a dál pokračovat veřejnou dopravou tak, aby se silnice v centru dále neucpávaly. Politická reprezentace hlavního města by tedy měla podobné stavby významně urychlit.

Na samotném „chvostu“ oblastí, které Pražany trápí, pak skončila témata jako „smart city“ či vizuální smog, což jsou do jisté míry priority současného vedení magistrátu, které si také jako jedno z hlavních témat vytyčilo rozšiřování prostoru pro pěší. Praha má přitom vzhledem ke svému charakteru jednu z nejvyšších výměr pěších zón na světě. Pěší zóna je skvělá věc. Ale všichni víme, že tam kde je, se mění struktura služeb a obchodů. Nejdříve mizí zákazníci, pak postupně zaměstnanci, rezidenti a vznikají do jisté míry mrtvé zóny. Jako příklad je možné zmínit oblast kolem náměstí Franze Kafky. Dnes jsou tam jen silnému tlaku čelící restaurace, pár drobných služeb a pak už nic.

Je čas vzkázat lidem – pojďte bydlet zpátky do centra. Politici by se měli zamyslet nad smysluplností různých dopravních opatření včetně těch pěších zón. Město se totiž částečně i kvůli tomu mění ve virtuální prostředí. Pojďme regulovat průjezd centrem, až budou dostatečné alternativy, a to především zmíněný Městský okruh.

Autor předseda Hospodářské komory hl. m. Prahy

Filtrovat

od 15.04.2024
do 15.04.2024
Všechny rubriky
Filtrovat