Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Zákon o sociálním podnikání, zaměstnávání OZP

2022-09-02 / Aktuality z oblasti podnikání

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve spolupráci s Hospodářskou komorou HMP připravili odborný seminář „Sociální integrační podnikání", pod záštitou členky Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny ČR, Pavly Pivoňky Vaňkové.

Oborného semináře se zúčastnili i další renomovaní odborníci, kteří se vyjadřovali k přípravě nového zákona o Sociálním podnikání, který vzniká na půdě MPSV.

Po prezentacích a úvodních slov hlavních přednášejících se rozběhla odborná diskuze, kdy se probíraly připravované téze nově vznikajícího zákona o sociálním podnikání. Vystoupili také zástupci zaměstnavatelů, se zkušenostmi se zaměstnáváním OZP a také se zaměstnáváním osob po výkonu trestu.

Jmenovitě to byli společnost Ergotep, zastoupená Petrem Herynkem (Proseč), dále společnost Z + M Logistik, zastoupená Tomášem Onderkem (Ostrava) a v neposlední řadě zaměstnavatel CPPP, zastoupená Jaroslavem Kovářem (Kladno). Tématika zaměstnávání osob, které jsou po výkonu trestu se ukazuje jako velmi problematická, a proto byli pozváni na tento seminář také zaměstnavatelé těchto osob.

Vyvstali zde některé velmi zajímavé otázky, např:

  • Proč tento zákon chceme?
  • Komu je vlastně určen?
  • Co bude regulovat
  • Jaké má mít mantinely a zaměření

Dle zástupců státní správy tato témata nejsou vydiskutovaná a připravuje se typ zákona, do kterého se budou vkládat novely.

Tato cesta se u dalších diskutujících úplně nejevila jako ta správná.

Diskutující se shodli, že je zapotřebí se na této platformě ještě setkat a přijali návrh NFOZP, který připravuje další seminář, a to v poslanecké sněmovně 18.10.2022.

Fotogalerie

Filtrovat

od 15.04.2024
do 15.04.2024
Všechny rubriky
Filtrovat