Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Klíčový projekt modernizace dálnice D1 končí

2021-09-14 / Projekty HKP

Dnešní odborný kulatý stůl k aktuálnímu tématu dokončení oprav dálnice D1 a ke strategii údržby silničních staveb obecně, byl konán za účasti ministra a místopředsedy vlády pana Karla Havlíčka. Na půdě Hospodářské komory hlavního města Prahy pana ministra a další ctěné hosty přivítal předseda představenstva pan JUDr. Petr Michal. Ten ve své řeči zmínil zásadní význam dálnice D1 nejen pro to, že se jedná o historicky první dálnici na území tehdejšího Československa, ale hlavně pro její důležitost v rámci spojnice mezi Prahou a Brnem. „Podpora takto zásadních projektů, jako byla modernizace dálnice D1 je naprostou prioritou, pro další konkurenceschopnost České republiky,“ uvedl dále pan předseda.

Aktuálně v České republice končí klíčový projekt modernizace dálnice D1 z Prahy do Brna. „Modernizace dálnice D1 je zdárně u konce. To neznamená, že se poté nebudou dělat podél dálnice některé drobné úpravy zeleně a tak dále. Ale s tím se počítalo. Podstatné je, že řidiči budou moci jezdit naplno,“ uvedl ministr Havlíček. U této příležitosti dnes ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic oznámilo plán investovat do oprav a údržby v následujících deseti letech celkem přibližně až 160 miliard korun. „V současné době máme rekordní rozpočty na výstavbu dálnic a silnic I. třídy. Rozestavěno je nyní celkem 255,8 km dálnic a silnic I. třídy. Vedle výstavby nových komunikací nesmíme zanedbávat ani jejich údržbu, kde jsme ještě nedávno měli obrovský dluh. To se rychle mění. Díky zásadním investicím do údržby a rekonstrukcí se kvalita stávající dálniční a silniční sítě výrazně zlepšila. I když nám řidiči někdy nadávají kvůli častým omezením a objížďkám, nechceme v tomto trendu polevit ani v příštích letech,“ říká ministr Havlíček.

Vedle samotných oprav a údržby chce Ředitelství silnic a dálnic posilovat také investice do technického vozového parku státní organizace. Ta má celkem na 20 místech po celé České republice regionální správy údržby a oprav. „V posledních letech se výrazně zlepšila akceschopnost naší mechanizace v údržbě komunikací v zimních měsících. Tu bychom chtěli i do budoucna udržet, ba naopak stále zlepšovat. Udržitelnost bezpečného a plynulého provozu je pro nás absolutní prioritou,“ říká generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

„V době mého působení na pozici ministra dopravy byla modernizace dálnice D1 klíčovým projektem. Jsem rád, že se v letošním roce podaří modernizaci dokončit. Dokážu si představit, že tento projekt technologicky může být vzorovým pro další podobně náročné modernizační a údržbové stavby. Do budoucna je však třeba provádět na silničních stavbách průběžnou údržbu a rekonstrukci a mít na to dostatek finančních prostředků. A průběžně rekonstruovat tak, aby se tak rozsáhlá modernizace jako u D1 nikdy v budoucnu neopakovala,“ říká bývalý ministr dopravy a současný předseda Sekce dopravy při Hospodářské komoře hl. m. Prahy Vladimír Kremlík.

Fotogalerie

Filtrovat

od 26.05.2024
do 26.05.2024
Všechny rubriky
Filtrovat