Zprávy a novinky
Zpět na novinky

NÁHRADNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ HKP

2021-08-30 / Projekty HKP

Vážení členové Hospodářské komory hl. m. Prahy,

dovoluji si Vás informovat o skutečnosti, že zasedání Shromáždění delegátů Hospodářské komory hl. m. Prahy, které se sešlo dne 30. srpna 2021, nebylo usnášeníschopné, tedy nebylo dosaženo potřebné nadpoloviční účasti všech delegátů (členů HKP).

V návaznosti na vzniklou situaci, svolává představenstvo Hospodářské komory hl. m. Prahy, dle rozeslané pozvánky NÁHRADNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Hospodářské komory hl. m. Prahy s nezměněným programem, na termín:

31. srpna 2021 od 9:30 hodin

v zasedacím sále Hotelu Alwyn, Vítkova 26/151, Praha 8


S přáním příjemného dne,
JUDr. Petr Michal, Ph.D
pověřený místopředseda představenstva

Filtrovat

od 20.01.2022
do 20.01.2022
Všechny rubriky
Filtrovat

Časopis HKP