Zprávy a novinky
Zpět na novinky

NÁHRADNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ HKP

2022-03-29 / Projekty HKP

Vážení členové Hospodářské komory hl. m. Prahy,

dovoluji si Vás informovat o skutečnosti, že zasedání Shromáždění delegátů Hospodářské komory hl. m. Prahy, které se sešlo dne 29. března 2022, nebylo usnášeníschopné, tedy nebylo dosaženo potřebné nadpoloviční účasti všech delegátů (členů HKP).

V návaznosti na vzniklou situaci, svolává představenstvo Hospodářské komory hl. m. Prahy, NÁHRADNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Hospodářské komory hl. m. Prahy s nezměněným programem, na termín:

12. dubna 2022 od 9:30 hodin

Další informace zde.


S přáním příjemného dne,
JUDr. Petr Michal, Ph.D
předseda představenstva

Filtrovat

od 26.05.2024
do 26.05.2024
Všechny rubriky
Filtrovat