Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Vliv pandemie COVID-19 na pravděpodobnost bankrotu firem

2021-01-29 / Aktuální téma

Vliv pandemie COVID-19 na pravděpodobnost bankrotu firem

Současná situace představuje pro firmy z celé řady oborů podnikání vážné riziko, ale v některých oborech i velkou příležitost. Podnikatelé ve službách v mnoha případech museli své provozy zavřít, většina výrobních firem spíše stagnuje a technologické firmy očekávají vysoké zisky. Vysoké procento podnikatelů v postižených oborech jako je cestovní ruch, veřejné stravování, ubytování a maloobchod nemusí tuto situaci přežít. Naopak výrazný rozvoj start-up firem se zaměřením na digitalizaci je poháněn přebytkem volných peněz v kapsách investorů. Jaká tedy může být prognóza pro rok 2021.

Z dlouhodobého pozorování je na základě dat z aplikace Cribis společnosti CRIF zřejmé, že některé obory jsou na výkyv ekonomických cyklů citlivější, některé naopak vykazují vyšší odolnost, než je průměr celého trhu. Na uvedeném grafu je patrné, že například sekce Informační a komunikační činnosti se dlouhodobě pohybuje pod průměrem míry bankrotů celé ČR.

Předpokládaný vývoj míry bankrotů

I když průběh bankrotů v roce 2020 nevykazoval významnější odchylky od dlouhodobého vývoje, situace v tomto roce může být výrazně jiná. V okamžiku snížení či ukončení státních podpor pro období pandemie COV-19 a nárůstu apetitu bank ke splácení odložených úvěrových splátek i dobrým subjektům hrozí druhotná platební neschopnost daná celkovým poklesem ekonomiky.  Poslední odhady mluvily o poklesu HDP v minulém roce cca o 6 %,  a přestože například MF ČR počítá v tomto roce s růstem kolem 3%,   dá se reálně předpokládat, že se míra bankrotů v tomto roce zvýší a to až na 0,6% jako při minulé krizi. První signály již byly na konci minulého roku, kdy se počty podaných žádostí o bankrot začaly zvyšovat a také skutečnost, že v minulém roce zaniklo více než 16 000 firem a při vzniku o něco více jak 27 000 firem je výsledné saldo sice kladné, ale nejmenší od roku 2003.   

Ing. Pavel Finger, místopředseda představenstva Hospodářské komory hl. města Prahy

 

Filtrovat

od 16.08.2022
do 16.08.2022
Všechny rubriky
Filtrovat

Časopis HKP