Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Připravte se na BREXIT

2020-12-03 / Aktuality z oblasti podnikání

Nastává zásadní změna, 31. prosince 2020 skončí přechodné období pro brexit spolu s účastí Spojeného království na společném trhu EU. Všechny podniky i veřejnost budou ve Velké Británii a ve zbytku Evropy čelit novým postupům, včetně nových celních a hraničních postupů.

EU a Spojené království v současné době intenzivně jednají o dosažení dohody v co nejkratším čase. „Nizozemsko plně podporuje Barniera a jeho tým, aby ve zbývajícím čase dosáhli nejlepších možných výsledků na základě mandátu EU. Je v zájmu všech, aby bylo dosaženo jasné dohody“, říká paní Eva Kopecká z Velvyslanectví Nizozemského království.

Je však důležité si uvědomit, že ať s dohodou nebo bez dohody se vztah se Spojeným královstvím po skončení přechodného období změní. To například znamená, že od 1. ledna 2021 musí podnikatelská sféra zohlednit hraniční kontroly, související postupy a papírování. Ve všech scénářích, včetně dohody nebo jen omezené dohody, je nutná příprava na konec přechodného období. Jelikož Spojené království již nebude členem vnitřního trhu a celní unie, budou společnosti v každém případě muset brát v úvahu hraniční formality, a tedy delší čekací doby na hranicích.

Je nutné, aby všichni byli připraveni na konec přechodného období do 1. ledna 2021, včetně všech zúčastněných stran v integrovaných dodavatelských řetězcích v rámci celé Evropy. Námořní přístavy v Nizozemsku, Belgii a Francii jsou bránou Evropy pro jakýkoli námořní náklad do a ze Spojeného království. Je velmi důležité, aby zúčastněné strany převzaly svou vlastní odpovědnost a připravily se na nové celní a hraniční kontrolní postupy jak na evropské straně, tak na britské straně, které vstoupí v platnost od 1. ledna 2021. 

Námořní přístavy v Nizozemsku, Belgii a Francii jsou vstupní branou do Evropy pro jakýkoli námořní náklad cestující do a ze Spojeného království nebo přes něj do Irska. Je proto nezbytné, aby se všechny zúčastněné strany v integrovaných dodavatelských řetězcích v celé Evropě připravily na novou situaci. Pro přepravu přes Nizozemsko to znamená registraci u „Portbase“, systému digitálního přístavního společenství, který zajistí plynulý tok dopravy a zboží přes kterýkoli z pěti nizozemských trajektových terminálů. Portbase, neziskový subjekt, byl založen soukromým sektorem v Nizozemsku v úzké spolupráci s nizozemskými celními orgány, SPS a orgány pro infrastrukturu. Po zaplacení jednorázového registračního poplatku je používání systému zdarma. Společnosti přepravující zboží přes nizozemský přístav by měly zajistit, aby si partneři v jejich logistickém řetězci zaregistrovali náklad v systému Portbase.

Nizozemsko úzce spolupracuje s trajektovými společnostmi, terminály a přístavními orgány a je odhodláno zajistit nepřetržitý plynulý provoz do a ze Spojeného království. Každá změna však přináší nové výzvy, takže může dojít k určitým nesrovnalostem. Nizozemská vláda je na změnu připravena a byly provedeny rozsáhlé přípravy, mimo jiné i v systémech řízení dopravy, aby se zabránilo vážnému dopravnímu přetížení v přístavních oblastech. Samozřejmě bude záležet také na úrovni připravenosti všech dalších zúčastněných. Je tedy zřejmé, že je nutné se na brexit připravit, proto jsme níže ve spolupráci s Velvislanectvím Nizozemského království připravili několik materiálů, které Vám v přípravě pomohou.

Výčet příloh (materiály jsou v anglickém a německém jazyce):

  • Informační listy

Informační listy, které jsou k dispozici v angličtině (a na požádání v nizozemštině), uvádějí hlavní důsledky brexitu v každé oblasti politiky a připravenost a pohotovostní přípravy v Nizozemsku na konec přechodného období.

  • Brexit mailing

Vysvětluje, jak funguje digitální systém Portbase a jak zajistit plynulý transport přes nizozemské přístavy. K dispozici v angličtině a němčině. Pozn .: Při sledování videí Portbase na YouTube můžete generovat titulky v jakémkoli jazyce kliknutím na ikonu Nastavení, poté na Titulky, poté Automatický překlad a poté na požadovaný jazyk.

  • Leták pro přepravce

Poskytuje stručné informace o nových postupech s radami, jak se na ně připravit. K dispozici v angličtině a němčině.

  • Leták pro řidiče nákladních vozidel

Leták pro řidiče je k dispozici v osmi jazycích: angličtině, bulharštině, holandštině, němčině, maďarštině, polštině, rumunštině a ruštině. Vyzývá řidiče, aby se připravili na nové postupy.

Filtrovat

od 03.12.2023
do 03.12.2023
Všechny rubriky
Filtrovat

Časopis HKP