Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Řemeslníci a Covid 19

2020-11-12 / Řemeslo žije!

Předseda Hospodářské komory hl. m. Prahy, Roman Pommer, inicioval mezi členy z řad živnostenských firem průzkum, který se zaměřil na vliv epidemie Covid-19 na jejich činnost.

Vzhledem k blížícímu se konci roku, mapovala pražská komora situaci drobných řemeslníků a podnikatelů, kterým druhá vlna epidemie ovlivňuje každodenní činnost.  Z řady odpovědí je zřejmé, že v současné době není až tak problém se stavem zakázek, které byly nasmlouvány na letošní rok. Plnění se pohybuje okolo 80 procent. Všichni se ale shodují, že problém nastane v příštím roce. Obce, školy a další instituce ruší zakázky, protože nevědí, jak dlouho bude pandemie trvat. Montážní firmy, které se zabývají moderními technologiemi, nemohou dovést nezbytné komponenty ze zahraničí a problém začíná být i s proškolením specialistů a obsluhy. Jak řekl Radek Roušar, prezident Elektrotechnického svazu českého, „Nejhorší je situace např. u elektro firem, které poskytující údržbářské, servisní a revizní služby, protože zákazníkům dochází finance a ruší objednávky“. V převládajícím systému home office, nejsou technické ani úklidové služby nutností. Tento sektor se pohybuje mezi 30 a 50 % normálního stavu, firmy už propouštějí zaměstnance, a některé končí s podnikáním. V této oblasti byla vždy vysoká konkurence, tudíž velmi nízké marže.  Kameníci v průzkumu uvádějí, že produktivita se snížila i chaotickými rozhodnutími vlády, kdy se firma snažila připravit na jedny a mezitím už platily další. „Přišli jsme i o řadu zahraničních zakázek“, říká Norbert Durych, člen představenstva Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, i když se snažíme dlouhodobě vést firmy k tomu, aby si vytvářely rezervy“. Naproti tomu některé subjekty zaznamenaly minimální pokles poptávky na opravy a údržbářské práce v domácnostech, kdy skutečnost, že lidi pracují z domova, příp. distančně vzdělávají děti, zakládá jejich přítomnost v bytě či domku a dlouho odkládané rekonstrukce, stavební úpravy, malování a další podobné akce, uskutečňují teď. I podlaháři se shodují, že vliv pandemie na objem zakázek není zatím výrazný, co ale vidí jako narůstající problém u sjednávání nových objednávek, je nemožnost ukázat zákazníkovi vzorkovnu. Martin Pertl, ředitel Cechu podlahářů ČR konstatuje, že „nová podlaha je nákladná záležitost, při které on-line výběr materiálu není možný“. Představitelé cechu si myslí, že šlo v restriktivních opatřeních vlády udělat výjimku a povolit osobní návštěvy podlahářských studií, kde není problém dodržet hygienická nařízení sjednáváním individuálních návštěv klientů. „Umožnit otevřený maloobchod pro ty, kteří chtějí rekonstruovat a danou investicí pomáhat řešit současnou situaci řemeslníků“, apeluje Martin Pertl. Většina oslovených živnostníků se shodla i v tom, že proces prací lze zajistit tak, aby se party nepotkávaly na jednom pracovišti. Prezident Svazu kamnářů ČR, Libor Soukup se shoduje v tom, že „Stejně jako na jaře platí i teď, že postiženi jsou aktuálně více ti, co mají  kamenné obchody“ a dodává, že „klasičtí kamnáři, tedy ti co kamna staví,  v současné době realizují dojednané zakázky z let minulých, nicméně lze očekávat, že k výpadkům může dojít, protože letos pochopitelně klesá poptávka, způsobená aktuální komplikovanější komunikací se zákazníky, ale také možná menší ochotou dát v nejisté době větší peníze za kamna, sporák, nebo krb“. Segment očních optiků byl možná restriktivními opatřeními vlády postižen nejméně, nicméně jak podotýká Petr Daněk, prezident Živnostenské komory českých očních optiků, „tím pro nás padly veškeré možnosti kompenzací od státu“ a doplňuje „byť nenastal zákaz prodeje, tržby vlivem situace spadly až o 90 %“. Optiky trápí i problematika nájmů, neboť většina provozoven není ve svých budovách. Jako živnostenská komora se snaží jednat za své členy s pronajímateli a udržet smluvní vztahy nebo vyjednat prominutí, dočasnou slevu z nájmů či posunutí plateb. Zrovna v tomto segmentu má Petr Daněk zkušenost, že „zasahování státu do těchto soukromoprávních vztahů není až tak nezbytné, protože většina subjektů se poté nechce domluvit a čeká na dotační tituly, které se pak v systému ztrácejí“, a závěrem ještě dodává, že „nelze přistupovat k řešení vzniklé situace paušálně při specifičnosti jednotlivých oborů a jejich různému zasažení vlivem vládních nařízení. Od toho jsou tu oborová společenstva a jejich představitel HK ČR, aby potřebné kroky iniciovaly“.

Obecně se respondenti shodli v tom, že v současné době je společnost negativně ovlivňována zejména médii, což má za důsledek pokles poptávky, lidé se bojí investovat. Závěrem zazněl apel na vládu, aby uváděla včas aktuální a profesionální rozhodnutí ve vztahu k podnikatelům. Aby připravila programy související s řešením podnikatelského života v pandemii. Například v Německu mají dotační program na rekonstrukce vzduchotechnických systémů ve veřejných budovách. Uvědomují si, že se koronavirus šíří vzduchem. Jednoduché heslo projektu „COVID vyvětráme“, pomůže řešit existenci oboru vzduchotechniky, ale i její modernizaci s použitím nových filtrů, ozónových generátorů, UV lampy nové generace atd.

 

Filtrovat

od 15.04.2024
do 15.04.2024
Všechny rubriky
Filtrovat