Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Paušální daň: Návrh Hospodářské komory zjednodušit živnostníkům život se stává realitou

2020-10-22 / Nezařazeno

Hospodářská komora České republiky oceňuje, že poslanci schválili zavedení paušální daně pro živnostníky, kterou Hospodářská komora poprvé představila v roce 2016 jako nástroj, jak živnostníkům ulevit od administrativy. Tím, že vyhověli také požadavku Hospodářské komory zvýšit limit pro vstup do paušálního režimu z 800 tisíc na 1 milion korun tržeb ročně, dosáhne na paušální daň větší skupina živnostníků z řad neplátců DPH.

Hospodářská komora koncept paušální daně poprvé představila podnikatelům a vládě v Olomouci před čtyřmi lety na celorepublikovém sněmu, jehož hlavním tématem byly právě překážky při podnikání. Za konceptem paušální daně stojí někdejší první náměstek ministra financí, který byl zodpovědný za daně, a současný ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič. Po několika jednáních koncept převzaly také ODS a hnutí ANO do svých volebních programů.

Smyslem paušální daně je, aby živnostníci nemuseli podávat tři různé formuláře – daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny, ale zároveň aby nemuseli komunikovat se třemi institucemi a posílat peníze na tři různé účty v různých lhůtách. Záměrem tedy je, aby podnikatel posílal jen jednu platbu finančnímu úřadu. Povinností finančního úřadu bude, aby vyinkasované prostředky podle zákonného klíče přeadresoval i zbylým dvěma institucím – správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Hospodářská komora paušální daň od začátku koncipovala jako alternativní dobrovolnou možnost, nikoliv povinný způsob stanovení výše daně a pojistného. Pro některé OSVČ může znamenat vyšší odvody, nicméně přitažlivost paušální daně spočívá v jednoduchosti a nižší administrativě včetně té spojené s kontrolami a pokutami.

Podle Hospodářské komory paušální daň může mít v dlouhodobém horizontu i pozitivní dopad na státní rozpočet. Může být totiž příležitostí k dobrovolnému zaplacení daně i těmi podnikateli, kteří v rámci po dlouhá léta účelově a často nekonzistentně upravovaného zákonného nastavení žádnou daň z příjmů neplatí, a přesto se kvůli její nepřehlednosti obávají šetření, kontrol, doměrků a sankcí.

Hospodářská komora zároveň oceňuje, že ministryně financí Alena Schillerová a její kolegové na ministerstvu financí naslouchali podnikatelům a rozhodli se koncept paušální daně uvést v život.

Filtrovat

od 21.06.2024
do 21.06.2024
Všechny rubriky
Filtrovat