Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Weilovka a Mistrovská zkouška

2020-07-22 / Projekty HKP

Střední škola automobilní a informatiky v pražské Hostivaři, pod vedením ředitele Milana Vorla, věnuje velké úsilí inovativním trendům ve výuce, mj. i vytvářením multimediálních učeben (Centra interaktivní výuky) z projektu IKAP na kterém se podílí pražská hospodářská komora, pod vedením jejího předsedy představenstva, Romana Pommera.

Novým a velmi důležitým faktem je, že se tato škola zapojila i do projektu „Vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací“, který procesuje Národní pedagogický institut (NPI ČR). Týmy, složené z učitelů odborných předmětů a odborného výcviku, fachmanů z praxe a v neposlední řadě zástupců cechů, připravují tři mistrovské kvalifikace pro atraktivní obory, jejichž studium je zakončené výučním listem.

Projekt Mistrovská zkouška vznikl na základě dlouholetého požadavku řemeslných institucí, umožnit těm nejšikovnějším a nejschopnějším prokázat svoje profesní „mistrovství“ dokladem, který oficiálně  uznává tyto kvality. Tradice cechů a mistrovských zkoušek sahá až do 14.století, a vždy byla spojena s cechovní přípravou učňů, tedy příslušným vzděláváním, praktickým výkonem řemesla a současně zhotovením konkrétního výrobku, který určil daný cech. Z této historické skutečnosti vychází i novodobý princip zkoušky.

Národní pedagogický institut přizval hostivařskou školu  ke spolupráci pro dlouhodobě vynikající úroveň výuky, o čemž  svědčí skutečnost, že její žáci v průběhu studia dosahují výborných umístění v oborových soutěžích. Pozitivní roli hrálo i to, že škola umožňuje žákům získat při studiu potřebnou praxi v předních firmách v Praze a okolí, neboť má dobré materiální zázemí a velký počet odborníků, kteří mají snahu zvýšit prestiž řemesla. Práce na vytvoření mistrovských kvalifikací pro profese autolakýrník, autoklempíř a automechanik se ujaly příslušné kreativní týmy pod vedením zástupce ředitele, Františka Neubauera. Vytvořily základy pro odbornou část mistrovských kvalifikací, podmínky mistrovské zakázky a nejdůležitější část zkoušky – již výše zmíněné mistrovské dílo.

Na odloučeném pracovišti školy, které se nachází v pražské Libuši, získávají budoucí autoopraváři první zkušenosti v řemesle. Pracoviště je vybaveno nejnovější technikou, disponuje dostatkem prostoru pro praktickou výuku, týkající se jak automobilů, tak jejich součástí. To vše díky spolupráci s tuzemskými výrobci vozů a firmami, které jsou na automobilový průmysl navázané. I firmy potřebují zpětnou vazbu a z rozhovorů s odbornými učiteli vyplynulo, že pro udržení kroku s nejmodernějšími technologickými postupy v daném oboru, by bylo vhodné dílny dovybavit moderními diagnostickými systémy. Jen tak lze efektivně vzdělávat v době, kdy se do řízení vozidel stále citelněji promítá digitalizace a související umělá inteligence. A tím se dostáváme k postupnému naplňování záměru, postavit základy výuky odborných škol nejen na mechanice, ale i na informačních technologiích a multimediálních nástrojích, kdy tato atraktivita výuky rapidně zvyšuje  zájem studentů o daný obor. A pro absolventa školy, který absolvuje následnou praxi, může být přidanou hodnotou k tomu všemu i možnost složení mistrovské zkoušky, čímž zvýší svoji cenu na trhu práce, firma dostane zkušeného odborníka a zákazník kvalitně odvedenou práci, kterou bude garantovat příslušný cech.

Střední škola automobilní a informatiky v Hostivaři, která má ve svém oboru dlouholetou tradici, splňuje všechna kritéria stanovená pro budoucí mistrovské školy, tedy zařízení, kde se budou konat mistrovské zkoušky z odborné části, a kde budou uchazeči vytvářet tzv. mistrovské dílo.

Text: Ilona Zelenková ve spolupráci s NPI ČR

Fotogalerie

Filtrovat

od 05.12.2022
do 05.12.2022
Všechny rubriky
Filtrovat

Časopis HKP